Saturday 1st August 2020

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: ENKÖPING

Ärendenummer: 000000000912030
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAD
Typ av fel: AVBROTT
Område: ENKÖPING
Inträffade: 2020-08-01 18:47
Beräknad klartid: 2020-08-01 22:00
Tjänster återställda: 2020-08-01 20:14

Detaljer:
2020-08-01 18:55 Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.
2020-08-01 19:01 Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2020-08-01 20:32 Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta IP-Only Servicedesk.