Friday 31st July 2020

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: INDAL

Ärendenummer: 000000000911726
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAD
Typ av fel: AVBROTT
Område: INDAL
Inträffade: 2020-07-31 10:37
Beräknad klartid: 2020-07-31 23:00
Tjänster återställda: 2020-07-31 19:28

Detaljer:
2020-07-31 10:49 Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.
2020-07-31 14:36 Felet misstänks bero på ett kabelfel. Tekniker är på plats och felsökning pågår. ETR ändrad.
2020-07-31 14:46 Kabelbrott hos underleverantör bekräftat. Underleverantör har tekniker på plats som arbetar med reparation som bör bli klar under kvällen.
2020-07-31 18:16 Tjänster återställda. Inväntar bekräftelse från underleverantör att felet är avhjälpt för att klarskriva.
2020-07-31 19:28 Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta IP-Only Servicedesk.