Wednesday 29th July 2020

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: VARBERG

Ärendenummer: 000000000911158
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAD
Typ av fel: AVBROTT
Område: VARBERG
Inträffade: 2020-07-28 16:00
Beräknad klartid: 2020-07-30 00:00
Tjänster återställda: 2020-07-29 20:16

Detaljer:
2020-07-29 12:03 Vi har för närvarande en driftstörning på grund av ett kabelbrott i området.
2020-07-30 00:57 Alla tjänster är återställda