Tuesday 28th July 2020

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: MELLÖSA

Ärendenummer: 910661
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAD
Typ av fel: AVBROTT
Område: MELLÖSA
Inträffade: 2020-07-28 08:41
Beräknad klartid: 2020-07-28 11:00
Tjänster återställda: 2020-07-28 09:42

Detaljer:
2020-07-28 08:51 Vi har för närvarande en driftstörning, felsökning pågår.
2020-07-28 08:53 Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2020-07-28 09:42 Alla tjänster är återställda