Tuesday 28th July 2020

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: GÖTEBORG, CENTRAL

Ärendenummer: 000000000910622
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAD
Typ av fel: STÖRNINGAR
Område: GÖTEBORG, CENTRAL
Inträffade: 2020-07-28 05:55
Beräknad klartid: 2020-07-28 11:00
Tjänster återställda: 2020-07-28 09:17

Detaljer:
2020-07-28 07:13 Vi har för närvarande en driftstörning, felsökning pågår.
2020-07-28 07:22 Felsökning fortsätter.
2020-07-28 09:43 Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att konfigurationsfel korrigerades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta IP-Only Servicedesk.