Monday 27th July 2020

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: LOTTENBERG

Ärendenummer: 000000000909252
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAD
Typ av fel: KVALITETSPROBLEM
Område: LOTTENBERG
Inträffade: 2020-07-27 15:57
Beräknad klartid: 2020-07-29 22:00
Tjänster återställda: 2020-07-29 18:00

Detaljer:
2020-07-27 15:59 Vi har för närvarande en driftstörning som yttrar sig i kvalitetsproblem med paketförluster och/eller höga svarstider. Tekniker är på plats och felsökning pågår.
2020-07-27 20:56 På grund av begränsad åtkomst så fortsätter felsökning imorgon. ETR är uppdaterad.
2020-07-29 07:45 Felsökning fortsätter, fortsatta accessproblem orsakar förseningar. ETR uppdaterad.
2020-07-29 22:33 Alla tjänster är återställda