Monday 27th July 2020

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: BROMMA

Ärendenummer: 000000000910194
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAD
Typ av fel: AVBROTT
Område: BROMMA
Inträffade: 2020-07-27 05:20
Beräknad klartid: 2020-07-27 09:30
Tjänster återställda: 2020-07-27 09:36

Detaljer:
2020-07-27 05:36 Vi har för närvarande en driftstörning, på grund utav lokalt strömavbrott.
2020-07-27 05:54 Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2020-07-27 08:36 Klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2020-07-27 09:39 Alla tjänster är återställda