Monday 27th July 2020

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: TIERP

Ärendenummer: 000000000910185
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAD
Typ av fel: AVBROTT
Område: TIERP
Inträffade: 2020-07-27 03:54
Beräknad klartid: 2020-07-27 17:00
Tjänster återställda: 2020-07-27 15:53

Detaljer:
2020-07-27 05:35 Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2020-07-27 08:33 Klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2020-07-27 12:30 Det är för närvarande ett strömavbrott i området som har fått större påverkan. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2020-07-27 13:31 En till tjänst är tillagd. Strömavbrottet pågår fortfarande.
2020-07-27 15:53 Alla tjänster är återställda