Some systems are experiencing issues

Past Incidents

Friday 5th July 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Gävle

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2273953
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Gävle

Occured: 2024-07-05 15:53 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-05 17:52 CET/CEST

History:
2024-07-05 17:52 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-05 16:24 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2273883
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2024-07-05 14:09 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-05 14:30 CET/CEST

History:
2024-07-05 14:38 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-05 14:28 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2273657
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2024-07-05 06:22 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-05 07:26 CET/CEST

History:
2024-07-05 07:56 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-07-05 07:04 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-07-05 06:59 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Thursday 4th July 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Eskilstuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2273609
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2024-07-04 20:55 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-05 08:08 CET/CEST

History:
2024-07-05 10:50 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter
2024-07-04 21:48 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Skövde

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2273515
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Skövde

Occured: 2024-07-04 13:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-04 16:22 CET/CEST

History:
2024-07-04 16:21 – Outage is resolved and services are restored. Reason for outage was a blown fuse, restoring it restored services. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Orsaken till driftstörningen var säkring som löst ut, återställning av säkringen åtgärdade driftstörningen.
2024-07-04 15:50 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-04 15:20 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Älmhult

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2273366
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Älmhult

Occured: 2024-07-04 10:50 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-04 13:45 CET/CEST

History:
2024-07-04 13:49 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-04 13:18 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-04 13:14 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Gävle

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2273150
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Gävle

Occured: 2024-07-04 10:05 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-04 11:36 CET/CEST

History:

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Göteborg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2272958
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Göteborg

Occured: 2024-07-04 07:54 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-04 08:29 CET/CEST

History:
2024-07-04 08:19 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Bräkne-Hoby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2272923
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Bräkne-Hoby

Occured: 2024-07-04 06:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-04 06:50 CET/CEST

History:
2024-07-04 06:53 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-07-04 06:08 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Skövde

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2272902
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Skövde

Occured: 2024-07-04 21:54 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-05 10:57 CET/CEST

History:
2024-07-05 10:57 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-07-05 09:55 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2024-07-04 17:59 – Due to issue with access to site troubleshooting will be postponed until tomorrow. // På grund av problem med åtkomst till site så kommer felsökningen att skjutas upp till imorgon.
2024-07-04 00:47 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Wednesday 3rd July 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Järfälla

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2270017
Fault type: Maintenance
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Järfälla

Occured: 2024-06-26 15:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-03 16:11 CET/CEST

History:
2024-07-03 16:10 – Vår driftinformation beskriver större driftstörningar. Denna driftstörning ses som åtgärdad, då nästintill alla hushåll har fungerande uppkoppling. Med ytterst få, där någon utmaning kvarstår, fortsätter kontakt och felavhjälpning. Vid frågor – välkommen att kontakta GlobalConnects kundservice.
2024-07-02 13:28 – Kontakt för att boka in tid för felavhjälpning på plats pågår och fortsätter, med de enstaka hushåll som inte har varit hemma. Om något hushåll fortsatt upplever problem och inte kontaktas av oss under dagen idag – kontakta GlobalConnects kundservice imorgon onsdag.
2024-07-01 10:46 – Vi har under helgen hittat en lösning och arbetat med att återaktivera resterande hushåll till fibernätet. Arbetet fortsätter nu för enstaka hushåll som inte har varit hemma, där felavhjälpning behöver göras på plats.
2024-06-28 20:48 – Ett stort antal åtgärder har gjorts och majoriteten av hushållen har fungerande uppkoppling igen. Vi arbetar nu för fullt för att avhjälpa problemet för ett fåtal hushåll. Arbetet fortsätter, även under helgen, tills samtliga hushåll har fått tillbaka sin uppkoppling. Vi rekommenderar att då och då starta om fibermottagaren. Det görs genom att dra ut strömadaptern från vägguttaget och därefter sätta tillbaka den.
2024-06-28 08:51 – Flera påverkade hushåll har fungerande uppkoppling igen. Vi är medvetna om att problem kvarstår för vissa och arbetar för fullt för att avhjälpa detta. Vid behov rekommenderas att starta om fibermottagaren genom att dra ut strömadaptern från vägguttaget och därefter sätta tillbaka den.
2024-06-27 12:42 – Är det aktuellt att din aktiva utrustning (fibermottagare) behöver bytas ut, kommer du att kontaktas. Bra att känna till: Vi bevakar respektive hushålls uppkoppling, därför behöver du inte felanmäla problemet till GlobalConnect.
2024-06-27 10:47 – Felsökning pågår med enskilda kunder, vid behov kontaktas slutkunder för att byta den aktiva utrustningen.
2024-06-26 17:07 – Migreringen är i stort sett genomförd. Ett mindre antal kunder saknar länk fortfarande. Felsökning fortsätter. Vid behov kontaktas slutkunder för att byta den aktiva utrustningen.
2024-06-26 16:19 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Skövde

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2272826
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Skövde

Occured: 2024-07-03 12:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-04 10:16 CET/CEST

History:
2024-07-04 14:26 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2024-07-03 20:13 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2024-07-03 19:05 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-07-03 16:07 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-03 15:58 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Osby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2272725
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Osby

Occured: 2024-07-02 19:11 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-03 13:44 CET/CEST

History:
2024-07-03 15:11 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-03 13:51 – We have rebooted a card in a central device, we are currently monitoring services. // Vi har startat om ett kort i en central enhet, vi övervakar för närvarande tjänster.
2024-07-03 13:34 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2272527
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2024-07-03 07:06 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-03 09:36 CET/CEST

History:
2024-07-04 08:17 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-07-03 16:48 – Due to issue with access to site troubleshooting will be postponed to tomorrow. // På grund av problem med åtkomst till platsen kommer felsökning att skjutas upp till imorgon.
2024-07-03 16:13 – Technician is onsite. // Tekniker är på plats.
2024-07-03 12:44 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2024-07-03 12:26 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Väddö

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2272622
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Väddö

Occured: 2024-07-03 06:55 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-03 14:48 CET/CEST

History:
2024-07-03 14:55 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-03 10:59 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2024-07-03 10:45 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Kolmården

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2272515
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kolmården

Occured: 2024-07-03 07:08 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-03 08:29 CET/CEST

History:
2024-07-03 08:37 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-07-03 08:33 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Tuesday 2nd July 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Älmhult

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2272422
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Älmhult

Occured: 2024-07-02 20:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-03 03:03 CET/CEST

History:
2024-07-03 04:39 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-07-02 21:34 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Arvidsjaur

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2272245
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Arvidsjaur

Occured: 2024-07-02 13:13 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-02 13:57 CET/CEST

History:
2024-07-02 14:53 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-07-02 13:26 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Nälden

Ticket number: INC2272219
Location: Nälden
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Power issue

Occurred: 2024-07-02 12:29 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-07-02 17:55 CET/CEST

Last update(s):
2024-07-02 16:55 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-07-02 13:20 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Nynäshamn

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2272212
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Nynäshamn

Occured: 2024-07-02 11:28 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-03 08:10 CET/CEST

History:
2024-07-03 08:52 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-02 13:27 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-02 13:14 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Kungsbacka

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2272027
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kungsbacka

Occured: 2024-07-02 08:28 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-02 13:14 CET/CEST

History:
2024-07-02 13:14 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-07-02 10:41 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-07-02 09:38 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Idre

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2272025
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Idre

Occured: 2024-07-02 09:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-02 09:50 CET/CEST

History:
2024-07-02 13:28 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-07-02 09:36 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Göteborg

Ticket number: INC2271952
Location: Göteborg
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Power issue

Occurred: 2024-07-02 08:06 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-07-02 11:00 CET/CEST

Last update(s):
2024-07-02 09:56 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-07-02 08:19 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro

Ticket number: INC2271915
Location: Örebro
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2024-07-02 06:10 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-07-02 12:00 CET/CEST

Last update(s):
2024-07-02 08:47 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda
2024-07-02 06:16 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Monday 1st July 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Skövde

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2271875
Fault type: Faulty network element
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Skövde

Occured: 2024-07-01 14:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-02 09:06 CET/CEST

History:
2024-07-02 09:42 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-02 08:58 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2024-07-02 08:14 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2024-07-02 06:05 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-01 19:47 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Ljusterö

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2271733
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ljusterö

Occured: 2024-07-01 14:50 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-01 17:22 CET/CEST

History:
2024-07-01 19:38 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-07-01 15:00 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala-Rimbo

Ticket number: INC2271707
Location: Uppsala-Rimbo
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2024-07-01 13:15 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-07-01 15:35 CET/CEST

Last update(s):
2024-07-01 14:35 – We currently have an outage, suspected cable fault. Troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning, felet misstänks bero på ett kabelfel. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Almunge-Rimbo

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2271707
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Almunge-Rimbo

Occured: 2024-07-01 13:15 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-02 09:27 CET/CEST

History:
2024-07-02 09:27 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-02 08:52 – Sub provider informs that troubleshooting has begun. // Underleverantör meddelar att felsökning påbörjats.
2024-07-01 20:29 – Sub provider informs that troubleshooting will continue in the morning. // Underleverantör meddelar att felsökning kommer fortsätta imorgon.
2024-07-01 16:00 – A disturbance suspected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har misstänks vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2024-07-01 14:35 – We currently have an outage, suspected cable fault. Troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning, felet misstänks bero på ett kabelfel. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Ryd

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2271554
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ryd

Occured: 2024-07-01 08:53 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-01 11:10 CET/CEST

History:
2024-07-01 11:28 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-01 10:41 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-01 09:56 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Ingelstad

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2271550
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ingelstad

Occured: 2024-07-01 08:54 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-01 11:10 CET/CEST

History:
2024-07-01 11:26 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-01 10:41 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-01 09:54 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Kungsbacka

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2271510
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kungsbacka

Occured: 2024-07-01 08:03 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-01 10:51 CET/CEST

History:
2024-07-01 14:55 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-07-01 09:13 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2271411
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2024-07-01 06:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-01 14:06 CET/CEST

History:
2024-07-01 14:04 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault from the planned work was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel efter det planerade arbetet åtgärdades.
2024-07-01 12:57 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-07-01 06:07 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 2 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar
2024-07-01 05:57 – We currently have an outage after a planned work took place, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning efter ett planerat arbete ägde rum. Felsökning pågår.

Sunday 30th June 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Arlandastad

Ticket number: INC2271392
Location: Arlandastad
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2024-06-30 13:24 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-07-01 08:20 CET/CEST

Last update(s):
2024-07-01 07:20 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-06-30 18:26 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Sigtuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2271312
Fault type: Maintenance
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Sigtuna

Occured: 2024-06-28 08:54 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-01 09:08 CET/CEST

History:
2024-07-01 09:08 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-01 08:41 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter
2024-06-30 07:31 – We currently have an outage, troubleshooting will continue on Monday when further resources are available. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning kommer fortsätta på måndag när ytterligare resurser är tillgängliga.

Saturday 29th June 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Trelleborg

Ticket number: INC2271243
Location: Trelleborg
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2024-06-29 11:30 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2024-07-01 12:00 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-07-01 14:34 CET/CEST

Last update(s):
2024-07-01 13:34 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-01 10:28 – Faulty hardware has been replaced, link will be monitored to ensure service quality. Ticket will stay open until quality of service has been confirmed. // Utrustning har bytts ut, länken kommer övervakas för att säkerställa tjänstens kvalité. Ärendet kommer vara öppet tills dess att vi kan bekräfta att felet åtgärdats.
2024-06-29 12:01 – We currently have an disturbance affecting the service quality, packet loss and latency might be experienced, troubleshooting will continue on site on Monday. // Vi har för närvarande en driftstörning som yttrar sig i kvalitetsproblem med paketförluster och/eller höga svarstider. Felsökning kommer fortsätta på plats på Måndag.