Some systems are experiencing issues

Past Incidents

Thursday 28th March 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Skövde

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2234384
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Skövde

Occured: 2024-03-28 10:27 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-28 13:04 CET/CEST

History:
2024-03-28 13:03 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-03-28 12:04 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Älvdalen

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2234344
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Älvdalen

Occured: 2024-03-28 10:27 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-28 14:24 CET/CEST

History:
2024-03-28 12:33 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.
2024-03-28 11:32 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-03-28 11:14 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Helsingborg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2234343
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Helsingborg

Occured: 2024-03-28 09:52 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-28 14:58 CET/CEST

History:
2024-03-28 10:56 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2234314
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2024-03-28 08:57 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-28 13:33 CET/CEST

History:
2024-03-28 09:55 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Nacka

Ticket number: INC2234269
Location: Nacka
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Cable work

Occurred: 2024-03-28 06:00 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-03-28 08:13 CET/CEST

Last update(s):
2024-03-28 07:13 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2024-03-28 06:17 – Sub provider planned work is running long, splicing of cable is taking longer than expected. // Underleverantörs planerade arbete har gått över tiden, kabelskarvningen tar längre tid än beräknat.

Wednesday 27th March 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Västervik

Ticket number: INC2234240
Location: Västervik
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2024-03-27 16:40 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-04-05 19:26 CET/CEST

Last update(s):
2024-04-05 18:26 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.
2024-04-05 16:36 – Outage is resolved and services are restored after the hardware replacement. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter hårdvarubyte.
2024-04-05 12:51 – Replacement equipment has been delivered. Awaiting dispatch of technician to pick up and handle the replacement process. // Ersättningsutrustning har levererats, inväntar att utskickad tekniker hämtar upp och hanterar utbytesprocessen.
2024-04-04 19:52 – Awaiting delivery of replacement equipment and parts. // Väntar på leverans av ersättningsutrustning och reservdelar.
2024-04-03 06:56 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2024-04-02 19:13 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.
2024-04-02 18:33 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-04-02 15:33 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-04-02 15:33 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.
2024-04-02 13:37 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-04-02 09:15 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-03-28 19:31 – Due to building owner being unable to provide access, troubleshooting will continue after easter. // På grund av att fastighetsägare inte kan ordna access åt tekniker så kommer felsökning att fortsätta efter påsk.
2024-03-28 08:54 – Due to problems with access, troubleshooting is postponed. // På grund av accessproblem blir felsökningen uppskjuten.
2024-03-27 18:01 – Due to problems with access, troubleshooting will continue in the morning. // På grund av accessproblem så kommer felsökning fortsätta imorgon bitti.
2024-03-27 17:28 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Mariannelund

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2234217
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Mariannelund

Occured: 2024-03-27 14:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-27 18:16 CET/CEST

History:
2024-03-27 18:06 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Karlstad

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2234160
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Karlstad

Occured: 2024-03-27 12:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-27 21:55 CET/CEST

History:
2024-03-28 01:21 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2024-03-27 13:48 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Diö

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2234038
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Diö

Occured: 2024-03-27 09:23 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-27 10:48 CET/CEST

History:
2024-03-27 11:03 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-03-27 09:55 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Eskilstuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2233979
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2024-03-27 07:48 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-27 09:54 CET/CEST

History:
2024-03-27 09:57 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-03-27 09:38 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-03-27 08:38 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-03-27 08:16 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Vingåker

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2233967
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Vingåker

Occured: 2024-03-27 07:11 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-27 08:24 CET/CEST

History:
2024-03-27 08:27 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-03-27 08:00 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-03-27 07:31 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Tuesday 26th March 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Helsingborg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2233917
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Helsingborg

Occured: 2024-03-26 18:51 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-27 08:52 CET/CEST

History:
2024-03-27 08:52 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-03-26 21:21 – Troubleshooting continues tomorrow. // Felsökning fortsätter imorgon.
2024-03-26 20:55 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Nyköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2233892
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Nyköping

Occured: 2024-03-26 17:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-27 12:22 CET/CEST

History:
2024-03-27 12:38 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-03-26 18:42 – Technician will continue troubleshooting on site tomorrow. // Fälttekniker kommer att fortsätta felsökning på plats imorgon.
2024-03-26 18:19 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Ed

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2233874
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ed

Occured: 2024-03-26 16:55 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-26 17:19 CET/CEST

History:
2024-03-26 17:15 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-03-26 17:15 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Hägersten

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2233841
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Hägersten

Occured: 2024-03-26 14:16 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-26 16:07 CET/CEST

History:
2024-03-26 16:08 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Vallda

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2233671
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Vallda

Occured: 2024-03-26 07:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-26 13:30 CET/CEST

History:
2024-03-26 13:38 – Outage is resolved and services are restored after the hardware replacement. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter hårdvarubyte.
2024-03-26 11:14 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2024-03-26 11:05 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Kungsängen

Ticket number: INC2233648
Location: Kungsängen
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2024-03-26 10:11 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-03-26 12:30 CET/CEST

Last update(s):
2024-03-26 11:18 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-03-26 10:45 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Sparreholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2233607
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Sparreholm

Occured: 2024-03-26 09:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-26 14:06 CET/CEST

History:
2024-03-26 13:25 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 2 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar
2024-03-26 13:07 – Due to issue with access to site troubleshooting will be postponed. We are working on to solve the issue // På grund av problem med åtkomst till site så kommer felsökningen att skjutas upp. Vi jobbar på att lösa problemet
2024-03-26 10:17 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Norrtälje

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2233564
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrtälje

Occured: 2024-03-26 09:15 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-26 09:22 CET/CEST

History:
2024-03-26 09:29 – Outage is resolved and services are restored after the configuration error was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att konfigurationsfel korrigerades.
2024-03-26 09:24 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Kungsängen

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2233555
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kungsängen

Occured: 2024-03-26 08:49 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-26 09:55 CET/CEST

History:
2024-03-26 09:58 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-03-26 09:15 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Monday 25th March 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Älvdalen

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2233442
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Älvdalen

Occured: 2024-03-25 21:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-03-25 21:10 CET/CEST

History:
2024-03-25 22:13 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2024-03-25 21:27 – Services are restored. Suspected power outage, services are being monitored. // Tjänsterna är återställda. Misstänkt strömavbrott, tjänsterna övervakas.
2024-03-25 21:08 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Sunday 24th March 2024

No incidents reported

Saturday 23rd March 2024

No incidents reported

Friday 22nd March 2024

No incidents reported