Some systems are experiencing issues

Past Incidents

Wednesday 7th February 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Skövde

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2217401
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Skövde

Occured: 2024-02-07 15:38 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-07 16:18 CET/CEST

History:
2024-02-07 18:15 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-07 15:59 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Kristinehamn

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2217394
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kristinehamn

Occured: 2024-02-07 14:19 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-07 18:00 CET/CEST

History:
2024-02-07 20:54 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-02-07 15:45 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Stockholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2217243
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm

Occured: 2024-02-07 12:43 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-07 16:48 CET/CEST

History:
2024-02-07 17:39 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-02-07 15:51 – Technician initiates work to replace hardware. // Tekniker påbörjar utbyte av hårdvara.
2024-02-07 14:05 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-02-07 13:23 – We currently have a disturbance showing as intermittent outages, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning som visar sig som intermittenta avbrott. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Klågerup

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2217077
Fault type: Maintenance
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Klågerup

Occured: 2024-02-07 06:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-07 18:07 CET/CEST

History:
2024-02-07 16:26 – The estimated time of repair is pushed back because the fault was more substantial than initial estimates. // Klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2024-02-07 12:49 – The estimated time of repair is pushed back because the fault was more substantial than initial estimates. // Klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2024-02-07 11:26 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.
2024-02-07 06:07 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2024-02-07 06:02 – The Planned Work has not been completed within the announced service window

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Hägersten

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2217053
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Hägersten

Occured: 2024-02-07 23:19 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-07 03:54 CET/CEST

History:
2024-02-07 03:58 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-02-07 03:12 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Tuesday 6th February 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Mörbylånga

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2216967
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Mörbylånga

Occured: 2024-02-06 18:50 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-06 20:07 CET/CEST

History:
2024-02-06 20:44 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-06 20:09 – Services are restored. Awaiting confirmation from sub provider that the outage is solved to close this ticket. // Tjänster återställda. Inväntar bekräftelse från underleverantör att felet är avhjälpt för att klarskriva.
2024-02-06 19:40 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Östersund

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2216831
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Östersund

Occured: 2024-02-06 12:08 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-06 13:10 CET/CEST

History:
2024-02-06 13:23 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-02-06 13:05 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Eskilstuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2216806
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2024-02-06 11:12 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-06 11:58 CET/CEST

History:
2024-02-06 12:08 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-02-06 12:02 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Floda

Ticket number: INC2216756
Location: Floda
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2024-02-06 07:57 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Field technician ordered
Next update: 2024-02-07 16:00 CET/CEST

Last update(s):
2024-02-07 14:14 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2024-02-07 13:38 – Technician has begun splicing the fiber. // Tekniker har påbörjat kabelskarvning.
2024-02-06 20:37 – The estimated time of repair is pushed back because the fault was more substantial than initial estimates. // Klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2024-02-06 20:24 – Cable fault detected. Technicians are working on remedying the issue. // Kabelfel lokaliserat. Tekniker arbetar med att avhjälpa felet.
2024-02-06 19:36 – Technician measured location of potential cable cut. Technician is on his way to locate fault. // Teknikern har mätt ett potentiellt fiberbrott på kabeln och är på väg till platsen.
2024-02-06 11:52 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-02-06 10:34 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Täby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2216658
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Täby

Occured: 2024-02-06 07:07 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-06 08:43 CET/CEST

History:
2024-02-06 08:52 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-06 07:23 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Stockholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2216632
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm

Occured: 2024-02-06 04:35 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-06 06:15 CET/CEST

History:
2024-02-06 06:24 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-06 05:15 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Stockholm

Ticket number: INC2216616
Location: Stockholm
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Power work

Occurred: 2024-02-06 23:35 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-02-06 03:00 CET/CEST

Last update(s):
2024-02-06 02:00 – There is an ongoing power work in the area affecting GlobalConnect equipment. // Det är för närvarande ett strömarbete i området som påverkar vår nätverksutrustning.

Monday 5th February 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Upplands Väsby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2216555
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Upplands Väsby

Occured: 2024-02-05 13:40 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-06 12:02 CET/CEST

History:
2024-02-06 12:21 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-02-06 00:12 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2024-02-05 20:02 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-02-05 16:54 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2216385
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2024-02-05 10:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-05 10:31 CET/CEST

History:
2024-02-05 12:49 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-02-05 12:36 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Eskilstuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2216278
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2024-02-05 09:37 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-05 10:01 CET/CEST

History:

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Stockholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2216281
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm

Occured: 2024-02-05 09:37 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-05 11:03 CET/CEST

History:
2024-02-05 11:46 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-05 10:44 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Skövde

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2216273
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Skövde

Occured: 2024-02-05 09:33 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-05 10:56 CET/CEST

History:
2024-02-05 11:37 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-02-05 09:56 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Tungelsta

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2216259
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Tungelsta

Occured: 2024-02-05 09:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-05 09:52 CET/CEST

History:
2024-02-05 10:39 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-05 09:45 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Gävle

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2216200
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Gävle

Occured: 2024-02-05 07:46 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-05 17:13 CET/CEST

History:
2024-02-05 17:31 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2024-02-05 08:06 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider. // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör.
2024-02-05 07:59 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Falun

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2216197
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Falun

Occured: 2024-02-05 06:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-05 09:22 CET/CEST

History:
2024-02-05 08:23 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2024-02-05 07:30 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Åkersberga

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2216129
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åkersberga

Occured: 2024-02-05 02:52 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-05 14:35 CET/CEST

History:
2024-02-05 21:54 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-05 09:10 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-02-05 08:05 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-02-05 03:21 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Sunday 4th February 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Krokom

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2216042
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Krokom

Occured: 2024-02-04 02:21 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-04 09:44 CET/CEST

History:
2024-02-04 10:00 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-04 04:26 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Vingåker

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number:
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Vingåker

Occured: 2024-02-04 02:02 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-05 15:18 CET/CEST

History:

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Värmdö

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2216026
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Värmdö

Occured: 2024-02-03 23:10 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-04 02:10 CET/CEST

History:
2024-02-04 02:21 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-04 00:09 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Saturday 3rd February 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Gävle

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2216010
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Gävle

Occured: 2024-02-03 21:25 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-04 11:13 CET/CEST

History:
2024-02-04 11:14 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-04 08:45 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-02-04 00:17 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-02-03 21:50 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Helsingborg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2215964
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Helsingborg

Occured: 2024-02-03 19:07 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-05 04:43 CET/CEST

History:
2024-02-05 13:22 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-02-05 00:24 – All services are restored. Temporary solution in place. // Alla tjänster är återställda. Temporär lösning på plats.
2024-02-04 22:08 – Technician initiates work to replace hardware. // Tekniker påbörjar utbyte av hårdvara.
2024-02-04 14:31 – Correct replacement equipment has been located and is being ordered to site, ETA 22:00 CET. // Korrekt ersättningsutrustning har lokaliserats och beställts till site, ETA 22:00 CET.
2024-02-04 11:55 – Ordered replacement unit was incorrect and fault remains. Currently working to locate working spare parts or find other solution. // Beställd ersättningsutrustning var felaktig och problem kvarstår. Vi arbetar för närvarande med att lokalisera korrekt del alternativt hitta annan lösning på problemet.
2024-02-04 00:13 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2024-02-03 21:03 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-02-03 20:52 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Åre

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2215959
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åre

Occured: 2024-02-03 19:07 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-06 15:05 CET/CEST

History:
2024-02-06 15:08 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-06 13:21 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-02-04 09:58 – Due to issues regarding access to site further troubleshooting has been delayed until tomorrow. // På grund av problem med access till site har vidare felsökning blivit försenat tills imorgon.
2024-02-04 00:17 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-02-03 20:05 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Trelleborg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2215947
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Trelleborg

Occured: 2024-02-03 18:18 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-03 18:18 CET/CEST

History:
2024-02-03 19:02 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Eskilstuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2215930
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2024-02-03 14:40 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-03 20:52 CET/CEST

History:
2024-02-03 21:09 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-02-03 19:47 – Due to issues with access to site troubleshooting will be postponed until 4/2-24 // På grund av problem med åtkomst kommer felsökning att fortsätta 4/2-24
2024-02-03 17:55 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-02-03 16:39 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Kristinehamn

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2215872
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kristinehamn

Occured: 2024-02-03 02:59 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-03 07:40 CET/CEST

History:
2024-02-03 08:13 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-02-03 03:49 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Friday 2nd February 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro

Ticket number: INC2215862
Location: Örebro
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2024-02-02 21:50 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-02-05 07:00 CET/CEST

Last update(s):
2024-02-02 22:33 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Alsterbro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2215833
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Alsterbro

Occured: 2024-02-02 19:35 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-02 20:04 CET/CEST

History:
2024-02-02 20:04 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-02-02 19:38 – Local power outage, power company troubleshooting // Lokalt strömavbrott, elbolag felsöker.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Kristinehamn

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2215718
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kristinehamn

Occured: 2024-02-02 10:51 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-02 18:51 CET/CEST

History:
2024-02-02 12:32 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Flen

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2215633
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Flen

Occured: 2024-02-02 09:54 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-02 10:11 CET/CEST

History:
2024-02-02 10:20 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-02-02 10:11 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Krokom

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2215581
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Krokom

Occured: 2024-02-02 08:46 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-03 00:41 CET/CEST

History:
2024-02-03 02:32 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-02-02 23:14 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.
2024-02-02 20:03 – Technician has begun splicing the fiber. // Tekniker har påbörjat kabelskarvning.
2024-02-02 12:27 – Technician measured location of potential cable cut. Technician is on his way to locate fault. // Teknikern har mätt ett potentiellt fiberbrott på kabeln och är på väg till platsen.
2024-02-02 09:45 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-02-02 09:01 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Kumla

Ticket number: INC2215495
Location: Kumla
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2024-02-01 23:29 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-02-02 03:01 CET/CEST

Last update(s):
2024-02-02 02:01 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-02 00:15 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Thursday 1st February 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Arlöv

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2215491
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Arlöv

Occured: 2024-02-01 22:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-02 05:18 CET/CEST

History:
2024-02-02 05:00 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-02 02:17 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-02-01 23:34 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2215470
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2024-02-01 22:41 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-01 22:58 CET/CEST

History:
2024-02-01 22:46 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Hjärup

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2215459
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Hjärup

Occured: 2024-02-01 18:15 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-01 23:56 CET/CEST

History:
2024-02-01 22:08 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Råneå

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2215403
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Råneå

Occured: 2024-02-01 16:22 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-01 18:00 CET/CEST

History:
2024-02-01 16:35 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Venjan

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2215277
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Venjan

Occured: 2024-02-01 12:59 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-01 16:45 CET/CEST

History:
2024-02-01 13:19 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Krokom

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2215221
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Krokom

Occured: 2024-02-01 11:09 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-01 12:07 CET/CEST

History:
2024-02-01 12:12 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-02-01 12:02 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-02-01 11:59 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.
2024-02-01 11:58 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Östersund

Ticket number: INC2215161
Location: Östersund
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Fiber break

Occurred: 2024-02-01 03:01 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-02-09 17:00 CET/CEST

Last update(s):
2024-02-07 18:18 – The power supplier informs that the repair work will have to be postponed. Further information will be published as soon as possible. // Elnätsägaren informerar att reparationsarbetet måste flyttas fram. Mer information kommer att skickas ut så snabbt som möjligt.
2024-02-04 10:42 – The repair work has been rescheduled to an earlier date. The new estimated time for repair is set for 2024-02-07 at 17:00. // Reparationsarbetet har omplanerats till ett tidigare datum. Den nya beräknade reparationstiden är inställd till 2024-02-07 kl 17:00.
2024-02-01 12:12 – A fiber break has been detected on one of our cables. Since the cable is mounted along a power line the power supplier will have to shut it off before repair work can continue. ETR: 09-02-2024. // Ett fiberbrott har upptäckts på en av våra fiberkablar i en luftledning. Eftersom att kabeln går längs en starkströmsledning så är reparationsarbetet fördröjt tills dess att nätägaren kan stänga av strömmen på ett kontrollerat sätt. Estimerad klartid: 09-02-2024.
2024-02-01 11:57 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Österbybruk

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2215214
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Österbybruk

Occured: 2024-02-01 11:21 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-01 14:46 CET/CEST

History:
2024-02-01 14:54 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-02-01 11:47 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Gamleby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2214988
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Gamleby

Occured: 2024-02-01 06:35 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-01 07:42 CET/CEST

History:
2024-02-01 07:56 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-02-01 07:41 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Arvidsjaur

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2214970
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Arvidsjaur

Occured: 2024-02-01 06:33 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-01 07:24 CET/CEST

History:
2024-02-01 08:10 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-02-01 06:52 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Stockholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2214931
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm

Occured: 2024-02-01 01:08 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-02-08 11:10 CET/CEST

History:
2024-02-08 11:14 – Outage is resolved and services are restored after the hardware replacement. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter hårdvarubyte. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2024-02-07 21:20 – Replacement equipment and parts have arrived. // Ersättningsutrustning och reservdelar har kommit fram.
Technician initiates work to replace hardware tomorrow . // Tekniker kommer imorgon att påbörja utbyte av hårdvara.
2024-02-05 08:56 – The property manager informs that our technician can access the building tomorrow. // Fastighetsägaren informerar att vår tekniker kan få tillgång till byggnaden tidigast imorgon den 6 februari.
2024-02-01 16:27 – The estimated time of repair is delayed due to difficulties in accessing the property. // Den beräknade reparationstiden försenas på grund av problem med att få tillträde till fastigheten.
2024-02-01 06:54 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-02-01 02:54 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.