Some systems are experiencing issues
Scheduled Maintenance
Planerat arbete Bredsand - Sundsvalls Kommun

Kommun: Sundsvalls kommun
Område: Bredsand
Typ: Planerat arbete
Start: 2023-12-06 09:00:00
Slut: 2023-12-06 11:00:00
Information:
Nätägaren kommer att utföra ett planerat underhållsarbete i nätet under dagen. Arbetet påverkar samtliga tjänster inom berörda områden. Driftstörningen yttrar sig som ett kortare stopp i samtliga tjänster.

Planerat arbete Vikarbodarna Skatan Galtström Lubban.

Kommun: Sundsvalls kommun
Område: Vikarbodarna Skatan Galtström Lubban
Typ: Planerat arbete
Start: 2023-12-07 09:00:00
Slut: 2023-12-07 11:00:00
Information:
Nätägaren kommer att utföra ett planerat underhållsarbete i nätet under dagen. Arbetet påverkar samtliga tjänster inom berörda områden. Driftstörningen yttrar sig som ett kortare stopp i samtliga tjänster.

Past Incidents

Thursday 16th November 2023

No incidents reported

Wednesday 15th November 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Nyköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2188155
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Nyköping

Occured: 2023-11-15 14:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-16 13:11 CET/CEST

History:
2023-11-16 13:22 – Power restored, services restored. // Ström återställd, tjänster återställda.
2023-11-16 10:11 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-11-15 16:46 – Due to site access issue, a technician will be dispatched tomorrow. // Med anledning av accessproblem på platsen kommer tekniker att skickas under morgondagen.
2023-11-15 14:53 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Norrtälje

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2188122
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrtälje

Occured: 2023-11-15 13:58 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-15 14:20 CET/CEST

History:
2023-11-15 14:23 – Power restored, services restored. // Ström återställd, tjänster återställda.
2023-11-15 14:17 – Service outage is due to a power outage, power subprovider is troubleshooting. // Tjänsteavbrott är på grund av ett strömavbrott, elleverantören felsöker.
2023-11-15 14:07 – Services down, troubleshooting ongoing. // Tjänster nere, felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Västervik

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2188105
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Västervik

Occured: 2023-11-15 13:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-15 15:00 CET/CEST

History:
2023-11-15 15:03 – Services restored after local power issue was solved. // Tjänster återställda efter lokalt strömproblem lösts.
2023-11-15 13:39 – Field technician ordered to site for continued troubleshooting. // Fälttekniker beställd till site för fortsatt felsökning.
2023-11-15 13:33 – Services down, troubleshooting ongoing. // Tjänster nere, felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Gävle

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2188076
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Gävle

Occured: 2023-11-15 12:33 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-15 13:37 CET/CEST

History:
2023-11-15 13:42 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-11-15 13:11 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar.
2023-11-15 12:58 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Eskilstuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2188028
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2023-11-15 10:11 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-15 13:04 CET/CEST

History:
2023-11-15 13:04 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-11-15 11:19 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: KUNGSBACKA

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2187965
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: KUNGSBACKA

Occured: 2023-11-15 09:24 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-15 09:52 CET/CEST

History:
2023-11-15 10:10 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-11-15 09:42 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Högsjö

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2187930
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Högsjö

Occured: 2023-11-15 09:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-15 10:20 CET/CEST

History:
2023-11-15 11:37 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-11-15 09:13 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Östhammar

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2187897
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Östhammar

Occured: 2023-11-15 08:47 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-15 13:02 CET/CEST

History:
2023-11-15 13:03 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-11-15 08:56 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: DROTTNINGHOLM

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2187876
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: DROTTNINGHOLM

Occured: 2023-11-15 08:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-15 10:03 CET/CEST

History:
2023-11-15 11:22 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-11-15 08:20 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Kungsbacka

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2187850
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kungsbacka

Occured: 2023-11-15 06:41 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-15 11:24 CET/CEST

History:
2023-11-15 06:47 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Tuesday 14th November 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Espoo, Finland

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2187818
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Espoo, Finland

Occured: 2023-11-14 21:10 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-15 01:42 CET/CEST

History:
2023-11-15 04:32 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-11-14 22:33 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: RÖDEBY

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2187710
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: RÖDEBY

Occured: 2023-11-14 12:36 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-14 14:05 CET/CEST

History:
2023-11-14 14:08 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-11-14 13:35 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: VÄNERSBORG

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2187642
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: VÄNERSBORG

Occured: 2023-11-14 10:54 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-14 14:08 CET/CEST

History:
2023-11-14 15:34 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2023-11-14 12:42 – Cable fault caused by external part should be repaired this afternoon. // Kabelfel orsakat av extern part bör vara åtgärdat denna eftermiddag.
2023-11-14 11:38 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Norrköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2187594
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrköping

Occured: 2023-11-14 10:28 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-14 13:28 CET/CEST

History:
2023-11-14 13:37 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-11-14 11:50 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-11-14 11:36 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: TRELLEBORG

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2187561
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: TRELLEBORG

Occured: 2023-11-14 09:32 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-14 11:15 CET/CEST

History:
2023-11-14 11:58 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-11-14 10:20 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Särna

Ticket number: INC2187562
Location: Särna
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Power issue

Occurred: 2023-11-14 10:05 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-11-14 14:30 CET/CEST

Last update(s):
2023-11-14 12:47 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-11-14 10:23 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Norrtälje

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2187471
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrtälje

Occured: 2023-11-14 08:33 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-14 11:26 CET/CEST

History:
2023-11-14 11:34 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-11-14 08:43 – Services down due to a planned but unannounced power work. // Tjänster nere på grund av ett planerat men oannonserat arbete med strömmen.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Östersund

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2187457
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Östersund

Occured: 2023-11-14 08:14 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-14 15:36 CET/CEST

History:
2023-11-14 16:30 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2023-11-14 13:50 – Suspected cable fault. Troubleshooting is ongoing. // Felet misstänks bero på ett kabelfel. Felsökning pågår.
2023-11-14 09:04 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-11-14 08:34 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Kungsbacka

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2187438
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kungsbacka

Occured: 2023-11-14 08:03 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-14 08:27 CET/CEST

History:
2023-11-14 08:26 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-11-14 08:18 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Segmon

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2187408
Fault type: Fiber work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Segmon

Occured: 2023-11-14 08:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-14 12:00 CET/CEST

History:
2023-11-14 12:02 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2023-11-14 08:03 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Vantaa Finland

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2187416
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Vantaa Finland

Occured: 2023-11-14 07:11 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-14 07:25 CET/CEST

History:
2023-11-14 07:24 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-11-14 07:20 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Monday 13th November 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Kungsbacka

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2187154
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kungsbacka

Occured: 2023-11-13 22:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-13 22:44 CET/CEST

History:
2023-11-13 22:24 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-11-13 22:24 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2187070
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2023-11-13 14:29 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-13 15:26 CET/CEST

History:
2023-11-13 15:40 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-11-13 15:12 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Trelleborg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2186576
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Trelleborg

Occured: 2023-11-12 07:44 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-14 09:31 CET/CEST

History:
2023-11-14 09:35 – Power issues solved, services restored. // Strömproblem lösta, tjänster återställda.
2023-11-13 13:36 – Intermittent outages, opening this again. Field technician ordered to site for troubleshooting. // Intermittenta avbrott, öppnar denna igen. Fälttekniker beställd till site för felsökning.
2023-11-13 08:07 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-11-12 07:47 – Troubleshooting continues tomorrow due to no access. // Felsökning fortsätter imorgon på grund av inget tillträde.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Rävlanda

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2186956
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Rävlanda

Occured: 2023-11-13 10:49 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-13 13:07 CET/CEST

History:
2023-11-13 13:09 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-11-13 12:38 – There is still an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är fortfarande ett pågående strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-11-13 10:54 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro / Norge

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2186902
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro / Norge

Occured: 2023-11-13 09:41 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-13 14:34 CET/CEST

History:
2023-11-13 14:43 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-11-13 13:14 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter
2023-11-13 11:16 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2023-11-13 10:00 – Outage in some services, troubleshooting ongoing. // Avbrott på en del tjänster, felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: LAGAN

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2186870
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: LAGAN

Occured: 2023-11-13 08:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-13 09:00 CET/CEST

History:
2023-11-13 09:05 – Services restored without action. // Tjänster återställda utan åtgärd.
2023-11-13 08:54 – Field technician ordered to site. // Fälttekniker beställd till site.
2023-11-13 08:45 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: SKELLEFTEHAMN

Ticket number: INC2186852
Location: SKELLEFTEHAMN
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Fiber break

Occurred: 2023-11-13 08:15 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-11-14 05:00 CET/CEST

Last update(s):
2023-11-14 02:15 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2023-11-14 00:28 – Services are restored. Awaiting confirmation from sub provider that the outage is solved to close this ticket. // Tjänster återställda. Inväntar bekräftelse från underleverantör att felet är avhjälpt för att klarskriva.
2023-11-13 22:57 – Cable fault detected. Technicians are working on remedying the issue. // Kabelfel lokaliserat. Tekniker arbetar med att avhjälpa felet.
2023-11-13 08:34 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2023-11-13 08:21 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Linköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2186670
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Linköping

Occured: 2023-11-13 00:11 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-13 01:20 CET/CEST

History:
2023-11-13 03:21 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-11-13 01:22 – Disturbance is caused by an emergency work in our sub providers network. Repair work is ongoing. // Störning orsakas av ett akut planjobb hos våran underleverantör. Reparationsarbete pågår.
2023-11-13 00:42 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Sunday 12th November 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Bro

Ticket number: INC2186630
Location: Bro
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Power issue

Occurred: 2023-11-12 20:46 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-11-13 00:00 CET/CEST

Last update(s):
2023-11-12 22:09 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-11-12 20:51 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Norrtälje

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2186609
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrtälje

Occured: 2023-11-12 18:48 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-13 06:54 CET/CEST

History:
2023-11-13 07:02 – Services restored without action. // Tjänster återställda utan åtgärd.
2023-11-13 02:16 – Due to issues regarding access to site, further troubleshooting is postponed until morning. // På grund av problem kring åtkomst till site så avvaktas vidare felsökning tills morgonen.
2023-11-12 18:56 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Skövde

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2186583
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Skövde

Occured: 2023-11-12 13:03 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-12 16:40 CET/CEST

History:
2023-11-12 16:40 – All services restored // Alla tjänster återställda
2023-11-12 13:09 – No access, troubleshooting continues tomorrow // Inget tillträde, felsökning forsätter imorgon

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2186559
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2023-11-12 01:25 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-12 10:55 CET/CEST

History:
2023-11-12 06:48 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-11-12 02:04 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Saturday 11th November 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2186488
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2023-11-11 09:02 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-11 17:50 CET/CEST

History:
2023-11-11 17:50 – Electrical problem fixed // El-fel lagat.
2023-11-11 13:14 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2023-11-11 13:08 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Mjölby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2186487
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Mjölby

Occured: 2023-11-11 07:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-13 09:00 CET/CEST

History:
2023-11-13 09:25 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2023-11-13 08:22 – Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felsökning pågår med underleverantör.
2023-11-11 17:08 – Ticket opened with subprovider. Troubleshooting is ongoing. // Öppnat felanmälan med underleverantör. Felsökning pågår.
2023-11-11 13:08 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 2 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Söderfors

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2186454
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Söderfors

Occured: 2023-11-11 04:06 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-11 04:28 CET/CEST

History:
2023-11-11 04:55 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-11-11 04:22 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Friday 10th November 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Trollhättan

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2186313
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Trollhättan

Occured: 2023-11-10 10:56 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-10 12:59 CET/CEST

History:
2023-11-10 13:50 – Services restored. // Tjänster återställda.
2023-11-10 11:46 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: FÖLLINGE

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2186277
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: FÖLLINGE

Occured: 2023-11-10 10:09 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-10 11:51 CET/CEST

History:
2023-11-10 12:17 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-11-10 11:19 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-11-10 10:29 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Simrishamn

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2186235
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Simrishamn

Occured: 2023-11-10 06:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-10 11:00 CET/CEST

History:
2023-11-10 11:02 – Configuration issue solved, services restored. // Konfigurationsfel löst, tjänster återställda.
2023-11-10 10:05 – After our planned work CHG0090455, services are affected for some customers. Troubleshooting is ongoing. // Efter vårt planerade arbete CHG0090455 påverkas vissa kunders tjänster. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Trollhättan

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2186191
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Trollhättan

Occured: 2023-11-10 08:37 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-10 09:34 CET/CEST

History:
2023-11-10 09:35 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-11-10 08:50 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2186190
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2023-11-10 08:38 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-10 09:22 CET/CEST

History:
2023-11-10 09:34 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-11-10 08:50 – Services down, troubleshooting ongoing. // Tjänster nere, felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Sigtuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2186176
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Sigtuna

Occured: 2023-11-10 08:02 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-10 12:10 CET/CEST

History:
2023-11-10 12:18 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-11-10 08:19 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Utö Gotland

Ticket number: INC2186059
Location: Utö Gotland
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Maintenance

Occurred: 2023-11-10 00:02 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2023-11-10 06:00 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-11-10 06:00 CET/CEST

Last update(s):
2023-11-10 02:49 – Services are restored. Awaiting confirmation from sub provider that the outage is solved to close this ticket. // Tjänster återställda. Inväntar bekräftelse från underleverantör att felet är avhjälpt för att klarskriva.
2023-11-10 00:44 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider. // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör.
2023-11-10 00:43 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Thursday 9th November 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Vagnhärad

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2186035
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Vagnhärad

Occured: 2023-11-09 16:43 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-10 10:53 CET/CEST

History:
2023-11-10 16:43 – Outage is resolved and services are restored after the hardware replacement. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter hårdvarubyte.
2023-11-10 09:42 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2023-11-10 06:56 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-11-09 20:41 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Älmhult

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2185995
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Älmhult

Occured: 2023-11-09 16:27 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-09 19:39 CET/CEST

History:
2023-11-09 18:17 – Due to problems with accessing the site the troubleshooting will be pushed forward to tomorrow. // Pågrund av problem med åtkomst till site så kommer felsökningen fortsätta imorgon.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Trelleborg

Ticket number: INC2185987
Location: Trelleborg
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Fiber break

Occurred: 2023-11-09 15:30 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2023-11-13 12:00 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-11-13 14:34 CET/CEST

Last update(s):
2023-11-13 13:34 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2023-11-10 08:31 – Field technician has been ordered to site for further troubleshooting. // Fälttekniker beställd till site för felavhjälpning.
2023-11-09 16:45 – Due to problems with accessing the site the troubleshooting will be pushed forward to tomorrow. // Pågrund av problem med åtkomst till site så kommer felsökningen fortsätta imorgon.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Arvidsjaur

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2185953
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Arvidsjaur

Occured: 2023-11-09 15:15 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-09 16:35 CET/CEST

History:
2023-11-09 16:48 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades
2023-11-09 15:31 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Nyköping

Ticket number: INC2185883
Location: Nyköping
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Power work

Occurred: 2023-11-09 13:02 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2023-11-09 16:30 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-11-09 16:30 CET/CEST

Last update(s):
2023-11-09 14:38 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-11-09 13:15 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa fele

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Trollhättan

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2185845
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Trollhättan

Occured: 2023-11-09 10:29 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-09 12:50 CET/CEST

History:
2023-11-09 12:50 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-11-09 12:18 – Services are down due to local power work, ETR 16:00 local time. // Tjänster nere på grund av lokalt strömarbete, ETR 16:00.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Örbyhus / Tobo / Österbybruk

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2185793
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örbyhus / Tobo / Österbybruk

Occured: 2023-11-09 10:13 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-12 11:53 CET/CEST

History:
2023-11-12 11:53 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2023-11-11 22:47 – Sub provider has located even more substantial damage to their cable, caused by external work. They are once again stopping for the night and continuing in the morning. ETR 2023-11-12 18:00. // Underleverantör har funnit ännu mer fel på sin kabel, orsakat av externt arbete. Dom avbryter än en gång för natten och fortsätter under morgonen. ETR 2023-11-12 18:00
2023-11-11 12:55 – Tech is onsite and continuing fibre splicing // Tekniker är på plats och fortsätter svetsa fiber.
2023-11-11 10:20 – We waiting for sub providers update regarding progress of repairs // Vi inväntar uppdatering från underleverantör angående reparationsstatus
2023-11-10 20:18 – Sub provider informs that they have discovered another damage to the cable that will need to be excavated and located. Due to the weather conditions and darkness, work has stopped for the night, and will resume in the morning. Still no ETR available. // Underleverantör meddelar att en till skada på kabeln har upptäckts som kommer behöva lokaliseras och grävas fram. På grund av vädret och mörkret så har arbetet avslutats för kvällen och kommer fortsätta imorgon.
2023-11-10 16:15 – Technicians have prepared one end of the fiber for splicing and that will commence in 2 hours, we still haven’t received info if they have been able to locate the other end yet. No ETR available. // Teknikerna har förberett den ena sidan av kabeln och kommer att påbörja skarvning av den sidan om 2 timmar, vi har fortfarande inte fått info om dom hittat andra sidan och därav kan vi inte få någon ETR.
2023-11-10 09:29 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2023-11-09 17:47 – Due to the weather conditions and that it is dark outside technicians cant continue today and will need to continue tomorrow in daylight. // På grund av vädret och att det är mörkt ute kan teknikerna inte fortsätta idag utan behöver fortsätta arbetet imorgon när dom har dagsljus.
2023-11-09 15:54 – Technicians are on site, the cable have been cut multiple times and due to the weather conditions the area is very wet and muddy so it is even harder for them to locate all the cuts. // Tekniker är på plats och har hittat skadan, kabeln har blivit klippt på flera ställen men på grund av vädret så är området väldigt blöt och lerigt vilket försvårar att hitta alla ställe n den är klippt på.
2023-11-09 14:51 – Field technician is enroute to site, ETA 30 minutes. // Fälttekniker på väg till site, ETA 30 minuter.
2023-11-09 11:27 – Subprovider has reported a cable breakage in the area, troubleshooting ongoing. // Underleverantör har meddelat kabelbrott i området, felsökning pågår.
2023-11-09 11:00 – Services down, troubleshooting ongoing. // Tjänster nere, felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Örbyhus / Tobo

Ticket number: INC2185793
Location: Örbyhus / Tobo
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Fiber break

Occurred: 2023-11-09 10:13 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-11-09 13:00 CET/CEST

Last update(s):
2023-11-09 11:27 – Subprovider has reported a cable breakage in the area, troubleshooting ongoing. // Underleverantör har meddelat kabelbrott i området, felsökning pågår.
2023-11-09 11:00 – Services down, troubleshooting ongoing. // Tjänster nere, felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Sundsvall

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2185648
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Sundsvall

Occured: 2023-11-09 05:21 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-09 06:07 CET/CEST

History:
2023-11-09 06:07 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-11-09 05:48 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Enköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2185633
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Enköping

Occured: 2023-11-09 00:15 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-09 15:01 CET/CEST

History:
2023-11-09 15:40 – Technician initiates work to replace hardware. // Tekniker påbörjar utbyte av hårdvara.
2023-11-09 14:05 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2023-11-09 10:27 – Field technician ordered to site for further troubleshooting. // Fälttekniker beställd för vidare felsökning.
2023-11-09 01:33 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.