Some systems are experiencing issues

Past Incidents

Tuesday 12th September 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Eskilstuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2165456
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2023-09-12 22:06 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-13 00:55 CET/CEST

History:
2023-09-13 01:08 – Services restored without action. // Tjänster återställda utan åtgärd.
2023-09-12 23:26 – Due to trouble with access to site, troubleshooting is postponed until tomorrow. // På grund av problem med åtkomst till siten fördröjs felsökning tills imorgon.
2023-09-12 22:39 – Services down, troubleshooting ongoing. // Tjänster nere, felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Höör

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2165442
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Höör

Occured: 2023-09-12 21:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-13 01:38 CET/CEST

History:
2023-09-13 01:38 – Power outage resolved, services restored. // Strömavbrott åtgärdat, tjänster återställda.
2023-09-12 21:39 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Fjärås

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2165366
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Fjärås

Occured: 2023-09-12 19:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-12 19:43 CET/CEST

History:
2023-09-12 20:03 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-12 19:08 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2165312
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2023-09-12 16:11 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-12 16:35 CET/CEST

History:
2023-09-12 16:39 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-12 16:31 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 2 hours. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar.
2023-09-12 16:20 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2165238
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2023-09-12 13:50 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-12 14:09 CET/CEST

History:
2023-09-12 14:13 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-09-12 13:58 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Fjärås

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2165223
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Fjärås

Occured: 2023-09-12 13:14 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-12 14:30 CET/CEST

History:
2023-09-12 17:12 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-12 13:29 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Åkersberga

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2165210
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åkersberga

Occured: 2023-09-12 11:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-12 13:35 CET/CEST

History:
2023-09-12 16:34 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-12 13:11 – There is an ongoing planned power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett planerat strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Norrköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2165154
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrköping

Occured: 2023-09-12 11:08 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-12 13:54 CET/CEST

History:
2023-09-12 14:24 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-12 11:46 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Arboga

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2165032
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Arboga

Occured: 2023-09-12 08:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-12 11:03 CET/CEST

History:
2023-09-12 11:03 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-12 09:18 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Hallstavik

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2165082
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Hallstavik

Occured: 2023-09-12 09:02 CET/CEST
Service(s) restored: CET/CEST

History:
2023-09-12 12:57 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-09-12 11:48 – A field technician dispatched to continue troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2023-09-12 09:43 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Idre

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2165062
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Idre

Occured: 2023-09-12 09:02 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-12 13:02 CET/CEST

History:
2023-09-12 13:39 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-12 09:35 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Trelleborg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2165041
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Trelleborg

Occured: 2023-09-12 08:15 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-12 11:31 CET/CEST

History:
2023-09-12 11:30 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-12 09:29 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2165007
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2023-09-12 07:21 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-12 11:28 CET/CEST

History:
2023-09-12 11:28 – Outage is resolved and services are restored after the configuration error was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att konfigurationsfel korrigerades.
2023-09-12 09:59 – A field technician dispatched to continue troubleshooting. ETA 2 hours // Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen. Beräknad ankomsttid: 2 timmar
2023-09-12 09:09 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Stockholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2165021
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm

Occured: 2023-09-12 09:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-12 10:13 CET/CEST

History:
2023-09-12 11:13 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-12 09:16 – There is an ongoing power work in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett planerat strömarbete i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Monday 11th September 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro - Nikolai

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2164761
Fault type: Faulty HW card
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro – Nikolai

Occured: 2023-09-11 14:05 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-11 14:28 CET/CEST

History:
2023-09-11 15:35 – A few services observed still down. Replacement equipment ordered, which will be delivered tomorrow. // Ett mindre antal tjänster fortfarande påverkade. Ersättningsutrustning beställd, vilken levereras under morgondagen.
2023-09-11 14:46 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-09-11 14:20 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Kungsbacka

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2164750
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kungsbacka

Occured: 2023-09-11 13:46 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-11 14:30 CET/CEST

History:
2023-09-11 14:41 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-11 14:04 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Trelleborg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2164528
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Trelleborg

Occured: 2023-09-11 08:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-11 13:07 CET/CEST

History:
2023-09-11 13:07 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-11 10:10 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2023-09-11 09:05 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Rävlanda

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2164548
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Rävlanda

Occured: 2023-09-11 08:46 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-11 10:34 CET/CEST

History:
2023-09-11 12:08 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-09-11 09:50 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2023-09-11 09:35 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Höllviken

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2164443
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Höllviken

Occured: 2023-09-11 06:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-11 09:10 CET/CEST

History:
2023-09-11 06:39 – We currently have an outage caused by a planned work, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning orsakad av ett planerat arbete. Felsökning pågår.

Sunday 10th September 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Arvidsjaur

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2164383
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Arvidsjaur

Occured: 2023-09-10 05:43 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-10 07:57 CET/CEST

History:
2023-09-10 08:28 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-09-10 06:37 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Saturday 9th September 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Rävlanda

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2164351
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Rävlanda

Occured: 2023-09-09 08:27 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-09 11:25 CET/CEST

History:
2023-09-09 11:51 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-09-09 10:19 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Friday 8th September 2023

No incidents reported

Thursday 7th September 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Gävle

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2164070
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Gävle

Occured: 2023-09-07 20:39 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-08 14:19 CET/CEST

History:
2023-09-08 08:09 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2023-09-07 21:53 – We currently have an outage, a field technician will be dispatched to continue troubleshooting in the morning. // Vi har för närvarande en driftstörning. En fälttekniker kommer skickas för att fortsätta felsökning under morgonen.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Skövde

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2163951
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Skövde

Occured: 2023-09-07 14:11 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-08 09:39 CET/CEST

History:
2023-09-07 20:36 – A field technician has been ordered to continue the troubleshooting on site tomorrow. // En fälttekniker har beställts för att fortsätta felsökningen på plats imorgon.
2023-09-07 14:41 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Nyköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2163829
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Nyköping

Occured: 2023-09-07 10:38 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-07 12:09 CET/CEST

History:
2023-09-07 12:26 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-09-07 10:54 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Östersund

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2163769
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Östersund

Occured: 2023-09-07 09:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-07 11:37 CET/CEST

History:
2023-09-07 12:29 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-09-07 09:48 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-09-07 09:33 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Bagarmossen

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2163754
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Bagarmossen

Occured: 2023-09-07 09:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-07 09:34 CET/CEST

History:
2023-09-07 09:46 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-09-07 09:32 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2163744
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2023-09-07 09:03 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-07 09:16 CET/CEST

History:
2023-09-07 09:20 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-09-07 09:15 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Lomma

Ticket number: INC2163734
Location: Lomma
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2023-09-07 08:43 CET/CEST
Estimated Time of Repair: Vil bli annonsert

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-09-07 10:30 CET/CEST

Last update(s):
2023-09-07 09:26 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-09-07 09:02 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Åkersberga, Vallentuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2163703
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åkersberga, Vallentuna

Occured: 2023-09-07 08:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-07 12:37 CET/CEST

History:
2023-09-07 12:37 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-09-07 12:12 – The power outage is remedied but some services are still not restored. A field technician ordered to site for troubleshooting. // Strömavbrottet är över men vissa tjänster är fortfarande nere. Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-09-07 08:41 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-09-07 08:40 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Wednesday 6th September 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Åre

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2163634
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åre

Occured: 2023-09-06 21:15 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-06 22:16 CET/CEST

History:
2023-09-06 22:15 – Power outage resolved, services restored. // Strömavbrott åtgärdat, tjänster återställda.
2023-09-06 21:24 – Power outage, services down. // Strömavbrott, tjänster nere.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Vattholma

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2163529
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Vattholma

Occured: 2023-09-06 16:07 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-06 18:37 CET/CEST

History:
2023-09-06 16:50 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-09-06 16:45 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Kumla

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2163516
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kumla

Occured: 2023-09-06 15:56 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-06 16:33 CET/CEST

History:
2023-09-06 17:00 – Services restored. // Tjänster återställda.
2023-09-06 16:11 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Östersund

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2163505
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Östersund

Occured: 2023-09-06 14:57 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-06 17:05 CET/CEST

History:
2023-09-06 17:10 – Services restored. // Tjänster återställda.
2023-09-06 15:42 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Kungsbacka

Ticket number: INC2163464
Location: Kungsbacka
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2023-09-06 14:29 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2023-09-07 01:00 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-09-07 04:47 CET/CEST

Last update(s):
2023-09-07 03:47 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-06 22:04 – Subprovider is continuing repair work. // Underleverantör fortsätter reparationsarbetet.
2023-09-06 20:42 – Subprovider is continuing repair work. // Underleverantör fortsätter reparationsarbetet.
2023-09-06 17:16 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-09-06 14:36 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Torshälla

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2163293
Fault type: Fiber work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Torshälla

Occured: 2023-09-06 10:48 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-06 13:21 CET/CEST

History:
2023-09-06 13:54 – Cable work done, all services restored. // Kabelarbete klart, alla tjänster återställda.
2023-09-06 12:31 – Sub provider is working on remedying a cable fault. // Underleverantör arbetar på att åtgärda ett kabelfel.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Trollhättan

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2163350
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Trollhättan

Occured: 2023-09-06 11:51 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-06 13:11 CET/CEST

History:
2023-09-06 14:03 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-09-06 12:13 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-09-06 12:04 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Kumla

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2163330
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kumla

Occured: 2023-09-06 11:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-06 11:44 CET/CEST

History:
2023-09-06 11:45 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-06 11:39 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Sigtuna

Ticket number: INC2163254
Location: Sigtuna
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Fiber break

Occurred: 2023-09-03 14:19 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2023-09-06 23:59 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-09-07 00:08 CET/CEST

Last update(s):
2023-09-06 23:08 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2023-09-06 21:56 – One cable break is fixed, some services are restored, work is ongoing with second cable break. // Ett kabelbrott åtgärdat, en del tjänster är uppe. Arbete fortsätter med andra kabelbrottet.
2023-09-06 17:15 – Cable fault is located and field technicians are beginning the splicing work. Estimated to be done before midnight. // Kabelbrottet är lokaliserat och fälttekniker påbörjar lagningsarbetet. Beräknas vara klart innan midnatt.
2023-09-06 14:22 – Cable fault confirmed, field technicians are trying to narrow down fault location for fix. // Kabelbrott bekräftat, fälttekniker jobbar på att begränsa felområdet för att kunna åtgärda.
2023-09-06 09:25 – Suspected cable fault. Troubleshooting is ongoing. // Felet misstänks bero på ett kabelfel. Felsökning pågår.
2023-09-06 09:25 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Kumla

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2163230
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kumla

Occured: 2023-09-06 08:41 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-06 08:51 CET/CEST

History:
2023-09-06 08:51 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-06 08:48 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Åkersberga

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2163213
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åkersberga

Occured: 2023-09-06 08:24 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-06 09:39 CET/CEST

History:
2023-09-06 10:44 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-06 08:35 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Anderslöv

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2163195
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Anderslöv

Occured: 2023-09-06 07:46 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-09-06 08:16 CET/CEST

History:
2023-09-06 08:22 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-09-06 08:02 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.