Some systems are experiencing issues

Past Incidents

Sunday 21st May 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Trelleborg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2129777
Fault type: Currently unknown
Description: Central network element instability
Location: Trelleborg

Occured: 2023-05-21 22:35 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-21 23:42 CET/CEST

History:
2023-05-21 23:42 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-05-21 23:25 – Due to site access issues, troubleshooting will continue in the morning. // Med anledning av accessproblem till site, kommer felsökningen att fortsätta under morgonen.
2023-05-21 22:49 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Åkersberga

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2129774
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åkersberga

Occured: 2023-05-21 21:53 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-22 07:21 CET/CEST

History:
2023-05-22 07:21 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-05-22 06:27 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar.
2023-05-21 22:00 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Saturday 20th May 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Stenhamra

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2129701
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stenhamra

Occured: 2023-05-20 14:35 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-21 22:09 CET/CEST

History:
2023-05-21 22:10 – Outage is resolved and services are restored.
2023-05-21 01:01 – Outage is resolved and services are restored. The services are being monitored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Tjänsterna övervakas.
2023-05-20 21:17 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2023-05-20 18:19 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-05-20 18:19 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Mälardalen

Ticket number: INC2129663
Location: Mälardalen
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2023-05-20 10:27 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2023-05-20 18:40 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-05-20 14:43 CET/CEST

Last update(s):
2023-05-20 13:43 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Friday 19th May 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Vålådalen

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2129634
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Vålådalen

Occured: 2023-05-19 19:32 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-22 17:30 CET/CEST

History:
2023-05-22 10:03 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2023-05-22 06:14 – A field technician dispatched to continue troubleshooting. ETA 4 hours. // Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen. Beräknad ankomsttid: 4 timmar.
2023-05-19 22:08 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Tärnsjö

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2129623
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Tärnsjö

Occured: 2023-05-19 19:57 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-20 03:54 CET/CEST

History:
2023-05-20 03:57 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-05-20 03:19 – Services are restored. Awaiting confirmation from sub provider that the outage is solved to close this ticket. // Tjänster återställda. Inväntar bekräftelse från underleverantör att felet är avhjälpt för att klarskriva.
2023-05-20 00:32 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider. // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör.
2023-05-19 22:41 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 2 hours. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar
2023-05-19 21:53 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Åsarna / Berg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2129584
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åsarna / Berg

Occured: 2023-05-19 15:50 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-19 21:40 CET/CEST

History:
2023-05-19 21:51 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2023-05-19 20:40 – Troubleshooting is ongoing with technician on site. // Felsökning fortsätter med tekniker på plats.
2023-05-19 16:34 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 2 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar
2023-05-19 16:20 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Frösön

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2129410
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Frösön

Occured: 2023-05-19 04:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-19 08:22 CET/CEST

History:
2023-05-19 08:22 – Services restored, a fuse had blown on site. // Tjänster återställda, hade gått säkring på plats.
2023-05-19 06:51 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar.
2023-05-19 05:00 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Norrtälje

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2129398
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrtälje

Occured: 2023-05-19 04:15 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-19 05:27 CET/CEST

History:
2023-05-19 05:27 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-05-19 04:26 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Uddevalla

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2129382
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uddevalla

Occured: 2023-05-19 00:09 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-19 01:31 CET/CEST

History:
2023-05-19 01:34 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-05-19 00:45 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-05-19 00:43 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Thursday 18th May 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2129369
Fault type: Currently unknown
Description: Central network element instability
Location: Uppsala

Occured: 2023-05-18 22:07 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-19 09:40 CET/CEST

History:
2023-05-19 09:40 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-05-19 06:52 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar.
2023-05-18 22:55 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Stockholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2129355
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm

Occured: 2023-05-18 15:21 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-24 09:31 CET/CEST

History:
2023-05-24 07:21 – Replacement equipment and parts have arrived. // Ersättningsutrustning och reservdelar har kommit fram.
2023-05-23 18:03 – Awaiting delivery of replacement equipment and parts. // Väntar på leverans av ersättningsutrustning och reservdelar.
2023-05-19 14:55 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2023-05-18 22:27 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-05-18 16:54 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Stockholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2129305
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm

Occured: 2023-05-18 11:47 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-18 16:44 CET/CEST

History:
2023-05-18 16:44 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-05-18 11:57 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala Sala Backe

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2129289
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala Sala Backe

Occured: 2023-05-18 08:50 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-18 11:26 CET/CEST

History:
2023-05-18 11:26 – Services restored. // Tjänster återställda.
2023-05-18 09:35 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Finland

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2129269
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Finland

Occured: 2023-05-18 07:32 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-19 15:45 CET/CEST

History:
2023-05-19 16:47 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. Our subprovider informs that this was an unusually large cut that led to a complicated fix, and there were some follow up problems that occurred after splicing that required part of the work to be redone that caused the long restoration times. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdats. Vår underleverantör informerar att det var ett ovanligt stort kabelbrott som krävde en komplex lösning, och det uppstod några följdproblem som ledde till att delar av jobbet behövde göras om som resulterade i den långa åtgärdstiden.
2023-05-19 14:57 – Subprovider informs that repair work is still ongoing. Not able to provide any reliable ETR yet. // Underleverantör meddelar att reparationsarbetet fortsätter. Dom kan inte lämna någon pålitlig beräknad klartid i nuläget.
2023-05-19 12:36 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter
2023-05-19 09:24 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter
2023-05-19 07:25 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter
2023-05-19 00:30 – Due to unexpected issues, work on resolution will continue in the morning. // Med anledning av oväntade problem på plats kommer felavhjälpningen att återupptas under morgonen.
2023-05-18 21:53 – The estimated time of repair is pushed back because the fault was more substantial than initial estimates. // Klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2023-05-18 18:05 – Cable fault detected. Technicians are working on remedying the issue. // Kabelfel lokaliserat. Tekniker arbetar med att avhjälpa felet.
2023-05-18 15:21 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2023-05-18 14:45 – We are attempting to escalate towards our sub-provider. No ETR is available as of now. // Vi arbetar för att eskalera till vår underleverantör. Ingen estimerad klartid är tillgänglig för tillfället.
2023-05-18 10:39 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2023-05-18 08:35 – Fault located with subprovider, created ticket with them for troubleshooting. // Fel lokaliserat till underleverantör, felanmält till dem för vidare felsökning.
2023-05-18 08:05 – Suspected fiber break, dispatching field technician. // Misstänkt fiberbrott, skickar fälttekniker.
2023-05-18 07:57 – Services down, troubleshooting ongoing. // Tjänster nere, felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Västerås

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2129259
Fault type: Currently unknown
Description: Central network element instability
Location: Västerås

Occured: 2023-05-18 00:46 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-22 17:35 CET/CEST

History:
2023-05-22 17:36 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-05-22 11:58 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2023-05-19 15:12 – Due to access issues to equipment troubleshooting is postponed to Monday morning. // På grund av problem med åtkomst till utrustning. Felsökning kommer återupptas måndag morgon.
2023-05-18 12:33 – Due to access issues to equipment troubleshooting is postponed. // På grund av problem med åtkomst till utrustning. Felsökning kommer återupptas vid senare tillfälle.
2023-05-18 09:24 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-05-18 01:50 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Wednesday 17th May 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2129247
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2023-05-17 21:19 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-19 09:20 CET/CEST

History:
2023-05-19 09:20 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-05-18 08:49 – Field technician can’t get access until tomorrow, postponing ETR. // Fälttekniker kan inte få åtkomst till siten förrän imorgon, skjuter fram ETR.
2023-05-18 06:57 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-05-17 23:15 – A field technician will be ordered to site tomorrow morning for troubleshooting. // Fälttekniker beställs imorgon för felsökning på plats.
2023-05-17 22:38 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Marstrand

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2129219
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Marstrand

Occured: 2023-05-17 17:33 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-18 00:41 CET/CEST

History:
2023-05-18 00:45 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-05-17 20:13 – There is still an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är fortfarande ett närvarande strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-05-17 19:38 – Power outage resolved but we still have no contact with our equipment. We have contacted the facility owner to continue troubleshooting. // Strömavbrottet är återställt men vi har fortfarande inte kontakt med vår utrustning. Vi har kontakta fastighetsägaren för vidare felsökning.
2023-05-17 18:06 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Sollebrunn

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2129207
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Sollebrunn

Occured: 2023-05-17 16:52 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-17 22:35 CET/CEST

History:
2023-05-18 05:40 – Monitoring hasn’t picked up any further disturbance on our equipment. All services are restored. // Övervakningen har inte fångat upp någon mer störning. Alla tjänster är återställda.
2023-05-17 22:34 – Field technician found dirt on one a patch, cleaned it and we now see better function on our equipment. Services are being monitored. // Fälttekniker hittade smuts på en kontakt, rengjorde det och vi ser nu bättre funktion på vår utrustning. Tjänsterna övervakas.
2023-05-17 18:17 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-05-17 16:57 – We currently have an outage that affects customers with remote desktop services, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning som yttrar sig i kvalitetsproblem med paketförluster och/eller höga svarstider. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Staffanstorp

Ticket number: INC2129204
Location: Staffanstorp
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2023-05-17 13:47 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2023-05-22 12:30 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-05-22 12:00 CET/CEST

Last update(s):
2023-05-17 16:34 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Broakulla

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2129140
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Broakulla

Occured: 2023-05-17 12:13 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-17 13:33 CET/CEST

History:
2023-05-17 13:33 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-05-17 13:09 – Services down, technician ordered for troublehooting. // Tjänster nere, tekniker beställd för felsökning.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Eskilstuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2129094
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2023-05-17 10:44 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-17 11:47 CET/CEST

History:
2023-05-17 11:48 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-05-17 11:20 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Fjärås

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2129079
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Fjärås

Occured: 2023-05-17 09:12 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-17 15:15 CET/CEST

History:
2023-05-17 15:22 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2023-05-17 11:05 – Services down, technician ordered for troubleshooting. // Tjänster nere, tekniker beställd för felsökning.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Eskilstuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2129059
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2023-05-17 08:25 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-17 11:50 CET/CEST

History:
2023-05-17 09:36 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-05-17 09:27 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Kisa

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2128998
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kisa

Occured: 2023-05-17 07:25 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-17 12:23 CET/CEST

History:
2023-05-17 12:23 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-05-17 07:37 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Skåne

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2128980
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Skåne

Occured: 2023-05-17 06:55 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-17 09:40 CET/CEST

History:
2023-05-17 10:17 – Cause was located within sub provider’s network. A temporary fix has been made and services have been restored, but we are still awaiting the permanent fix. // Orsaken hittades hos våran underleverantör. En temporär lösning har implementerats och tjänsterna har återställts, men vi inväntar fortfarande den permanenta lösningen.
2023-05-17 08:40 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-05-17 07:26 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Bromma

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2128953
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Bromma

Occured: 2023-05-17 00:25 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-17 09:01 CET/CEST

History:
2023-05-17 09:00 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-05-17 02:49 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-05-17 01:25 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Sweden

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2128949
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Sweden

Occured: 2023-05-17 00:05 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-17 02:39 CET/CEST

History:
2023-05-17 03:05 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-05-17 01:12 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör.
2023-05-17 00:37 – We are experiencing a network disturbance that affects Wavelength and Dark fiber services. Troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning som påverkar WLS och fibertjänster. Felsökning pågår.

Tuesday 16th May 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Eskilstuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2128940
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2023-05-16 23:44 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-17 00:13 CET/CEST

History:
2023-05-17 01:26 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-05-16 23:53 – There is an ongoing planned power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett planerat strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Krokom

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2128896
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Krokom

Occured: 2023-05-16 16:36 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-16 20:15 CET/CEST

History:
2023-05-16 17:20 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Forsheda

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2128631
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Forsheda

Occured: 2023-05-16 04:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-16 14:39 CET/CEST

History:
2023-05-16 14:38 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-05-16 11:57 – The estimated time of repair is pushed back because the fault was more substantial than initial estimates. // Klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2023-05-16 04:57 – We currently have an outage due to previous planned work, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning med anledning av tidigare planerat arbete. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Husum

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2128604
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Husum

Occured: 2023-05-16 00:57 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-16 09:39 CET/CEST

History:
2023-05-16 11:39 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-05-16 04:56 – Sub provider is still working on solving the power outage. // Underleverantören arbetar fortfarande med att lösa strömavbrottet.
2023-05-16 02:05 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-05-16 01:52 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 2 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar
2023-05-16 01:31 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Huddinge

Ticket number: INC2128593
Location: Huddinge
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2023-05-16 00:13 CET/CEST
Estimated Time of Repair: Vil bli annonsert

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-05-16 09:00 CET/CEST

Last update(s):
2023-05-16 00:27 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Monday 15th May 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Vingåker

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2128351
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Vingåker

Occured: 2023-05-15 10:25 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-17 14:29 CET/CEST

History:
2023-05-17 14:59 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2023-05-17 13:52 – Technician is on site for permanent fix and has begun splicing the fiber. // Tekniker är på plats för permanent åtgärd och har påbörjat kabelskarvning.
2023-05-16 17:19 – Vi har utfört en provisoriskt åtgärd tjänster återställda. Vi kommer att planera en permanent åtgärd. // We have carried out a provisional fix services are restored. We will plan a permanent fix.
2023-05-16 11:48 – A field technician dispatched to continue troubleshooting. // Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen.
2023-05-15 19:14 – Due to staff shortage at our service partner we will have to postpone this until tomorrow morning. // På grund av personalbrist hos våran servicepartner så kommer vi behöva skjuta upp denna tills imorgon morgon.
2023-05-15 15:39 – Suspected cable fault. Troubleshooting is ongoing. // Felet misstänks bero på ett kabelfel. Felsökning pågår.
2023-05-15 12:19 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2023-05-15 11:49 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Enköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2128256
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Enköping

Occured: 2023-05-15 09:20 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-17 11:43 CET/CEST

History:
2023-05-17 13:27 – Cable repaired, services restored. // Kabel reparerad, tjänster återställda.
2023-05-16 17:13 – The estimated time of repair is pushed back because the fault was more substantial than initial estimates. // Klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2023-05-16 09:45 – Technicians are splicing the cables. Due to the extent of the damage, it will take most of the day, but individual services will be restored as they work. ETR Updated. // Tekniker håller på och skarvar de skadade fiberkablarna. På grund av omfattningen av skadan så kommer det ta större delen av dagen att reparera. Individuella tjänster kommer komma igång löpande under dagen. ETR uppdaterad.
2023-05-15 13:30 – Cable fault detected. Technicians are working on remedying the issue. ETR will be available as soon as possible. // Kabelfel lokaliserat. Tekniker arbetar med att avhjälpa felet. Estimerad klartid kommer att finnas tillgänglig så snart som möjligt.
2023-05-15 09:27 – We currently have an outage due to a cable fault, Field technician is en route to the fault location. // Vi har för närvarande en driftstörning som orsakas av ett kabelfel, tekniker är på väg för att kontrollera skadan.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2128196
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2023-05-15 07:56 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-15 08:16 CET/CEST

History:
2023-05-15 08:40 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-05-15 08:17 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Åkersberga

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2128132
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åkersberga

Occured: 2023-05-15 06:29 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-15 11:30 CET/CEST

History:
2023-05-15 11:31 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-05-15 06:59 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-05-15 06:33 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.