Some systems are experiencing issues

Past Incidents

Sunday 19th March 2023

No incidents reported

Saturday 18th March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Norrtälje

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2110583
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrtälje

Occured: 2023-03-18 14:43 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-18 14:43 CET/CEST

History:
2023-03-18 17:05 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-18 15:55 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Friday 17th March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Östersund

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2110354
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Östersund

Occured: 2023-03-17 09:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-17 13:05 CET/CEST

History:
2023-03-17 13:27 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-17 11:39 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Nybro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2110213
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Nybro

Occured: 2023-03-17 03:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-17 05:06 CET/CEST

History:
2023-03-17 05:18 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2023-03-17 03:50 – We currently have an outage caused by an extended planned work, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande ett avbrott på grund av ett förlängt planerat arbete, felsökning pågår.

Thursday 16th March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Västerås

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2110025
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Västerås

Occured: 2023-03-16 11:20 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-16 12:30 CET/CEST

History:
2023-03-16 12:35 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-03-16 12:18 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Söderköping

Ticket number: INC2109972
Location: Söderköping
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Fiber break

Occurred: 2023-03-08 08:00 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2023-03-29 18:00 CET/CEST

Status: Fault correction in progress
Next update: 2023-03-29 17:33 CET/CEST

Last update(s):
2023-03-29 16:33 – Outage is resolved. Inform your service provider if you are still experiencing issues. // Driftstörning avhjälp. Felanmäl till er tjänsteleverantör om ni fortfarande upplever problem.
2023-03-28 10:44 – Splice work is completed but some services are not restored. Troubleshooting ongoing. // Fiberskarvningen är färdig men alla tjänster är inte återställda. Felsökning pågår.
2023-03-27 22:05 – Splice work will continue for another hour tonight, the rest will be completed during the morning tomorrow. Work has been further delayed due to complications encountered during splicing. // Fiberskarvning kommer fortsätta ytterligare en timme ikväll, resterande fiber kommer skarvas i morgon förmiddag. Arbetet har blivit ytterligare försenat på grund av problem som uppkommit under arbetets gång.
2023-03-27 17:08 – Splice work is still ongoing. More than half the fibers have been repaired. Current estimations stands that this will be completed during the evening. // Fiberskarvning fortsätter. Över hälften av fiberparen är skarvade. Nuvarande uppskattning pekar på att det blir klart under kvällen.
2023-03-27 11:55 – Splice work is still ongoing. // Fiberskarvning fortsätter.
2023-03-24 16:34 – Splicework is ongoing. Repairs have been delayed due to more faults detected while working. Techs will continue working during the evening and over the weekend if needed. // Fiberskarvning fortsätter. Reparationsarbetet har blivit fördröjt på grund av ytterligare fel som upptäckts under arbetets gång, Tekniker kommer fortsätta arbeta under kvällen och helgen om nödvändigt.
2023-03-24 08:23 – Replacement parts have arrived and repair work will begin today. // Materiel har anlänt och reparationsarbetet påbörjas idag.
2023-03-22 13:18 – Still no delivery of replacement parts, postponing ETR. // Fortfarande inte fått materiel, skjuter fram ETR.
2023-03-20 14:08 – Still no delivery of replacement parts, postponing ETR. // Fortfarande inte fått materiel, skjuter fram ETR.
2023-03-16 10:56 – Awaiting delivery of replacement equipment and parts. // Väntar på leverans av ersättningsutrustning och reservdelar.
2023-03-16 10:56 – Cable fault detected. Technicians are working on remedying the issue. // Kabelfel lokaliserat. Tekniker arbetar med att avhjälpa felet.
2023-03-16 10:55 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Lidingö

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2109882
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Lidingö

Occured: 2023-03-16 01:21 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-16 08:03 CET/CEST

History:
2023-03-16 08:02 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-16 06:47 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Wednesday 15th March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Järfälla

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2109663
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Järfälla

Occured: 2023-03-15 19:40 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-15 20:23 CET/CEST

History:
2023-03-15 20:30 – Outage is resolved and services are restored. The services are being monitored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Tjänsterna övervakas
2023-03-15 20:10 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Lit

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2109515
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Lit

Occured: 2023-03-15 09:56 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-15 14:52 CET/CEST

History:
2023-03-15 13:48 – A field technician dispatched to continue troubleshooting. // Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen.
2023-03-15 13:36 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Stockholm - Hägersten

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2109460
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm – Hägersten

Occured: 2023-03-15 11:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-15 13:37 CET/CEST

History:
2023-03-15 13:36 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-03-15 12:02 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-03-15 12:01 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Östersund

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2109327
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Östersund

Occured: 2023-03-15 04:11 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-15 09:27 CET/CEST

History:
2023-03-15 09:33 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-15 08:24 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar.
2023-03-15 08:08 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Tuesday 14th March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Hammenhög

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2108776
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Hammenhög

Occured: 2023-03-14 10:06 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-14 12:52 CET/CEST

History:
2023-03-14 12:51 – Power restored, services restored. // Ström återställd, tjänster återställda.
2023-03-14 10:32 – Power outage, services down. // Strömavbrott, tjänster nere.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Lerum

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2108729
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Lerum

Occured: 2023-03-14 08:25 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-14 10:32 CET/CEST

History:
2023-03-14 10:53 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-14 10:35 – A field technician ordered to site for further troubleshooting. // Fälttekniker beställd för vidare felsökning på plats.
2023-03-14 09:19 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Monday 13th March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Bolmsö

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2108665
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Bolmsö

Occured: 2023-03-13 21:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-13 22:00 CET/CEST

History:
2023-03-13 23:22 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-03-13 21:55 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Ingmarsö

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2108628
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ingmarsö

Occured: 2023-03-13 17:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-13 18:00 CET/CEST

History:
2023-03-13 17:45 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Nacka

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2108421
Fault type: Fiber work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Nacka

Occured: 2023-03-13 10:37 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-14 17:27 CET/CEST

History:
2023-03-14 18:07 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2023-03-14 13:40 – Sub provider has reported work as complete, but services are still down. Field technician ordered for further troubleshooting. // Underleverantör har rapporterat jobbet som klart, men tjänster är fortfarande nere. Fälttekniker beställd för att fortsätta felsökningen.
2023-03-14 08:23 – Subprovider is working on resolving this and has ordered a field technician to the site for further troubleshooting. // Underleverantör arbetar med att lösa problemet och har beställt en fälttekniker för vidare felsökning.
2023-03-13 17:05 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider. // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör.
2023-03-13 14:57 – The estimated time of repair is pushed back because the fault was more complex than initial estimates. // Klartiden är framflyttad då felet var mer koplext än vad man inledningsvis uppskattade.
2023-03-13 13:49 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2023-03-13 11:15 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar.
2023-03-13 10:49 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Göteborg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2108418
Fault type: Cable work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Göteborg

Occured: 2023-03-13 10:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-14 15:39 CET/CEST

History:
2023-03-14 15:44 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-03-14 15:34 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2023-03-14 11:07 – Sub provider is continuing troubleshooting with their field technician. // Underleverantör fortsätter felsökning med deras fälttekniker.
2023-03-13 17:12 – Sub providers technician will troubleshoot this tomorrow. // Underleverantörens tekniker kommer felsöka under morgondagen.
2023-03-13 16:26 – Suspected cable fault. Troubleshooting is ongoing. // Felet misstänks bero på ett kabelfel. Felsökning pågår.
2023-03-13 12:27 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-13 10:45 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Anderslöv

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2108366
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Anderslöv

Occured: 2023-03-13 08:29 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-13 10:30 CET/CEST

History:
2023-03-13 10:31 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-03-13 09:48 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-13 09:15 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Marieberg Stockholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2108268
Fault type: Hardware card error
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Marieberg Stockholm

Occured: 2023-03-13 06:33 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-13 13:14 CET/CEST

History:
2023-03-13 13:15 – Equipment replaced, All services are restored. // Utrustning har blivit utbytt, Alla tjänster är återställda
2023-03-13 11:35 – A hardware fault detected. Replacement unit is on its way. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning är på väg.
2023-03-13 07:32 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-13 07:07 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.