Some systems are experiencing issues

Past Incidents

Tuesday 7th March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: HAPARANDA / NIKKALA

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2106383
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: HAPARANDA / NIKKALA

Occured: 2023-03-07 14:06 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-07 14:35 CET/CEST

History:
2023-03-07 14:35 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-03-07 14:18 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-03-07 14:17 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Steningehöjd

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2106286
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Steningehöjd

Occured: 2023-03-07 09:29 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-07 10:39 CET/CEST

History:
2023-03-07 10:47 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-07 10:42 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Broby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2106231
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Broby

Occured: 2023-03-07 08:23 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-07 17:24 CET/CEST

History:
2023-03-07 17:23 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-07 09:22 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider. ETR pushed back. // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör. Beräknad klartid framskjuten.
2023-03-07 09:04 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Finland - Vantaa

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2106189
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Finland – Vantaa

Occured: 2023-03-07 07:25 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-07 23:40 CET/CEST

History:
2023-03-07 23:41 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-07 21:05 – Services are restored. Awaiting confirmation from sub provider that the outage is solved to close this ticket. // Tjänster återställda. Inväntar bekräftelse från underleverantör att felet är avhjälpt för att klarskriva.
2023-03-07 19:06 – Technician has begun splicing the fiber. // Tekniker har påbörjat kabelskarvning.
2023-03-07 11:50 – Excavator on site, the ground is frozen and will eventually need to be heated to continue working. However they will try with a jackhammer // Grävmaskin på plats. Marken är frusen och måste eventuellt värmas upp. De försöker först med bilning.
2023-03-07 10:30 – Technician confirms cable cut and excavation work is required. Excavator has been ordered to site. // Tekniker bekräftar kabelavbrott och konstaterar att grävningsarbete krävs. Grävmaskin är beställd.
2023-03-07 09:29 – Technician measured location of potential cable cut. Technician is on his way to locate fault. // Teknikern har mätt ett potentiellt fiberbrott på kabeln och är på väg till platsen.
2023-03-07 08:03 – Suspected cable fault. Troubleshooting is ongoing. // Felet misstänks bero på ett kabelfel. Felsökning pågår.
2023-03-07 07:57 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Monday 6th March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Söderfors / Hedesunda

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2106107
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Söderfors / Hedesunda

Occured: 2023-03-06 14:47 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-07 03:17 CET/CEST

History:
2023-03-07 03:19 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-06 22:42 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider. // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör.
2023-03-06 16:10 – A field technician dispatched to continue troubleshooting. ETA 2 hours. // Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen. Beräknad ankomsttid: 2 timmar.
2023-03-06 15:48 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Rävlanda

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2106055
Fault type: Cable work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Rävlanda

Occured: 2023-03-06 12:35 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-07 18:46 CET/CEST

History:
2023-03-07 10:17 – Awaiting delivery of replacement equipment and parts. ETA 15:00 // Väntar på leverans av ersättningsutrustning och reservdelar. ETA 15:00
2023-03-06 17:55 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2023-03-06 14:00 – A field technician dispatched to continue troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2023-03-06 13:34 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Trelleborg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2105992
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Trelleborg

Occured: 2023-03-06 09:38 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-06 12:33 CET/CEST

History:
2023-03-06 11:17 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2106002
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2023-03-06 10:20 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-06 18:51 CET/CEST

History:
2023-03-06 11:59 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2023-03-06 11:45 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Trelleborg

Ticket number: INC2105992
Location: Trelleborg
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2023-03-06 09:38 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2023-03-06 15:30 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-03-06 12:17 CET/CEST

Last update(s):
2023-03-06 11:17 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Eskilstuna/Fröslunda

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2105981
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna/Fröslunda

Occured: 2023-03-06 09:36 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-06 18:47 CET/CEST

History:
2023-03-06 18:47 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-03-06 11:48 – There is an ongoing power outage in the facility affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i byggnaden som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-03-06 11:10 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2023-03-06 10:58 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Nyköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2105957
Fault type: Currently unknown
Description: Central network element instability
Location: Nyköping

Occured: 2023-03-06 09:05 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-06 15:10 CET/CEST

History:
2023-03-06 15:17 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-06 12:42 – There is an ongoing power outage in the facility affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i byggnaden som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-03-06 10:48 – A field technician dispatched to continue troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2023-03-06 10:32 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Eskilstuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2105825
Fault type: Cable work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2023-03-06 00:08 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-06 03:30 CET/CEST

History:
2023-03-06 04:39 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-06 03:30 – Services are restored. Awaiting confirmation from sub provider that the outage is solved to close this ticket. // Tjänster återställda. Inväntar bekräftelse från underleverantör att felet är avhjälpt för att klarskriva.
2023-03-06 01:37 – There is an ongoing unannounced planned work in our sub providers’ network. // Det pågår ett oannonserat planerat arbete i vår underleverantörs nät.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Surte

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2104531
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Surte

Occured: 2023-03-06 00:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-06 00:30 CET/CEST

History:
2023-03-06 00:26 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-06 00:16 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.
2023-03-02 02:09 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda.
2023-03-02 01:23 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Sunday 5th March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Stockholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2105800
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm

Occured: 2023-03-05 13:10 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-05 16:08 CET/CEST

History:
2023-03-05 16:07 – Services restored, power issue on equipment that has been resolved. // Tjänster återställda, var strömfel på utrustning som nu åtgärdats.
2023-03-05 14:10 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-05 13:38 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Saturday 4th March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Eskilstuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2105742
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2023-03-04 11:06 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-04 14:18 CET/CEST

History:
2023-03-04 14:17 – Services restored, was a power issue due to construction work that is now solved. // Tjänster återställda, var strömavbrott på grund av byggarbete som nu är åtgärdat.
2023-03-04 12:34 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Vikbolandet

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2105684
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Vikbolandet

Occured: 2023-03-04 07:12 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-04 07:40 CET/CEST

History:
2023-03-04 10:07 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-04 07:30 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Torsåker

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2105663
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Torsåker

Occured: 2023-03-04 04:19 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-04 06:00 CET/CEST

History:
2023-03-04 06:51 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-03-04 05:37 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-03-04 04:35 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Friday 3rd March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Denmark

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2105614
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Denmark

Occured: 2023-03-03 14:26 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-04 01:50 CET/CEST

History:
2023-03-04 02:13 – Outage is resolved and services are restored after hardware replacement. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter hårdvarubyte.
2023-03-03 23:48 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-03 21:57 – We currently have an disturbance affecting the service quality, packet loss and latency might be experienced, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning som påverkar Internettrafik och IP-Transit. Till följd utav denna störning kan även IP-telefoni och drifttjänster påverkas. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Östersund

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2105555
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Östersund

Occured: 2023-03-03 15:09 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-03 15:34 CET/CEST

History:
2023-03-03 15:51 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-03 15:14 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Täby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2105553
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Täby

Occured: 2023-03-03 14:55 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-03 15:59 CET/CEST

History:
2023-03-03 15:59 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-03 15:25 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-03 15:11 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Vallentuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2105429
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Vallentuna

Occured: 2023-03-03 10:44 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-03 13:18 CET/CEST

History:
2023-03-03 13:18 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-03 11:54 – We currently have an outage. There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Gimo, Gävle, Skutskär

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2105269
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Gimo, Gävle, Skutskär

Occured: 2023-03-03 06:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-03 10:34 CET/CEST

History:
2023-03-03 10:42 – Outage is resolved and services are restored after the configuration error was remedied. Customer might need to reboot their equipment to get service again. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att konfigurationsfel korrigerades. Slutkunder kan behöva starta om sin utrustning för att få tjänst igen.
2023-03-03 09:32 – A configuration fault have been located, and work is ongoing to correct it. // Ett konfigurationsfel har hittats, arbete pågår för att korrigera det.
2023-03-03 08:45 – We currently have an outage caused by residiual issues after a planned maintenance with ID CHG0074355, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning orsakaad av restproblem efter ett planerat arbete med ID CHG0074355. Felsökning pågår

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Åre

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2105203
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åre

Occured: 2023-03-03 06:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-03 14:10 CET/CEST

History:
2023-03-03 15:20 – Incident reopened by Customer.
Contact email entered: mikael.lundblad@are.se

Comments from user:
it wend to down state again
2023-03-03 14:47 – Incident reopened by Customer.
Contact email entered: mikael.lundblad@are.se

Comments from user:
Network is still not operational.

Soon the will be emergency plans for staffing up service crew on site
since network down is close to 15 hours now.
2023-03-03 14:38 – Several services that were still affected have been investigated and remedied by configuration change. Customer might need to reboot their equipment to get service again. // Flera tjänster som fortfarande var påverkade har undersökts och återställts efter att konfigurationsfel korrigerades. Slutkunder kan behöva starta om sin utrustning för att få tjänst igen.
2023-03-03 14:23 – Incident reopened by Customer.
Contact email entered: mikael.lundblad@are.se

Comments from user:
Stämmer inte dessa 2 förbindelser var fortfarande nere

Problemen börjar nu bli kritiska för anslutningen snart nere i 14 timmar

XB4249 AREKOM020, Storvallsvägen 46, 83019 Storlien (Åre Kommun)

Denna förbindelse är ok nu men var det inte då man stängde ärendet

Skolan nedan använder en backup, men snart är det helg
XB1218-2 AREKOM027, Skolvägen 1, 83771 Duved (Åre Kommun)

Mvh
/micke
2023-03-03 13:35 – Outage is resolved and services are restored after the configuration error was remedied. Customer might need to reboot their equipment to get service again. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att konfigurationsfel korrigerades. Slutkunder kan behöva starta om sin utrustning för att få tjänst igen.
2023-03-03 09:31 – A configuration fault have been located, and work is ongoing to correct it. // Ett konfigurationsfel har hittats, arbete pågår för att korrigera det.
2023-03-03 08:07 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: B2B Customer Wi-Fi

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2105196
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: B2B Customer Wi-Fi

Occured: 2023-03-03 07:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-03 07:30 CET/CEST

History:
2023-03-03 08:47 – Outage is resolved and services are restored after a configuration error was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att ett konfigurationsfel korrigerades.
2023-03-03 07:49 – We currently have an outage that affects B2B customers on-prem Wi-Fi, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning som påverkar företagskunders on-site Wi-Fi. Felsökning pågår.

Thursday 2nd March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Vingåker

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2105029
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Vingåker

Occured: 2023-03-02 13:43 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-03 13:51 CET/CEST

History:
2023-03-03 13:51 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-03 09:38 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-02 18:42 – Due to site access issues troubleshooting will continue tomorrow. // Med anledning av accessproblem till site kommer felsökningen att fortsätta imorgon.
2023-03-02 14:21 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-02 14:09 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Åkersberga

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2104989
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åkersberga

Occured: 2023-03-02 11:44 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-02 13:45 CET/CEST

History:
2023-03-02 13:56 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-03-02 13:18 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-03-02 13:13 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2023-03-02 13:02 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Eskilstuna - Tunafors

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2104882
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna – Tunafors

Occured: 2023-03-02 08:03 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-02 12:25 CET/CEST

History:
2023-03-02 12:42 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-03-02 11:37 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2023-03-02 11:18 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Telephony

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2104818
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Telephony

Occured: 2023-03-02 09:50 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-02 10:30 CET/CEST

History:
2023-03-02 10:43 – Outage is resolved and phoneservices are restored. // Driftstörning avhjälpt och telefonin är återställd.
2023-03-02 10:12 – Our old 018-numbers are still working. // Våra gamla 018-nummer fungerar fortfarande.
2023-03-02 09:58 – We currently have an outage that affects our incoming telephone calls. At the moment it is not possible to call Global Connect Sweden, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning som påverkar inkommande telefonsamtal. Det går för tillfället inte att ringa in till Global Connect Sverige. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Trelleborg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2104756
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Trelleborg

Occured: 2023-03-02 07:45 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-02 08:17 CET/CEST

History:
2023-03-02 08:24 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-03-02 08:17 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2023-03-02 08:04 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Danderyd

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2104726
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Danderyd

Occured: 2023-03-02 00:40 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-02 17:02 CET/CEST

History:
2023-03-02 21:34 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-02 19:33 – Services are restored. Awaiting confirmation from sub provider that the outage is solved to close this ticket. // Tjänster återställda. Inväntar bekräftelse från underleverantör att felet är avhjälpt för att klarskriva.
2023-03-02 12:30 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2023-03-02 09:26 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2023-03-02 06:10 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Wednesday 1st March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: OSBY

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2104636
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: OSBY

Occured: 2023-03-01 19:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-02 23:39 CET/CEST

History:
2023-03-01 23:54 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-01 19:57 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-01 19:46 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: NYKÖPING

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2104619
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: NYKÖPING

Occured: 2023-03-01 17:58 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-02 10:58 CET/CEST

History:
2023-03-02 11:07 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-03-01 23:07 – Property owner’s electricians will continue the troubleshooting during daytime. // Fastighetsägarens elektriker kommer fortsätta felsökningen under morgondagen.
2023-03-01 22:03 – There´s an electrical issue on site, and our technician is awaiting the property owners electrician. // Vår tekniker har konstaterat elfel i fastigheten och inväntar nu fastighetsägarens elektriker.
2023-03-01 18:16 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-01 18:06 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: ESKILSTUNA

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2104614
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2023-03-01 15:32 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-02 08:14 CET/CEST

History:
2023-03-02 08:30 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-03-02 07:35 – There is an ongoing power work in the building, that is planned to be completed during the morning. // Det är för närvarande ett planerat strömarbete i byggnaden, beräknas vara åtgärdat under förmiddagen.
2023-03-01 18:14 – Due to site access issues, technician will continue tomorrow morning. // Med anledning av accessproblem till site kommer tekniker fortsätta imorgon på morgonen.
2023-03-01 17:43 – A field technician dispatched to continue troubleshooting. // Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen.
2023-03-01 17:39 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: EKERÖ

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2104592
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: EKERÖ

Occured: 2023-03-01 16:06 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-02 14:11 CET/CEST

History:
2023-03-02 14:38 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-02 10:59 – A field technician dispatched to continue troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2023-03-02 08:01 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2023-03-01 17:19 – Due to site access issues, technician will be sent tomorrow morning. // Med anledning av accessproblem till site kommer tekniker att skickas imorgon på morgonen.
2023-03-01 16:51 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Sigtuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2104148
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Sigtuna

Occured: 2023-02-28 14:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-02 08:16 CET/CEST

History:
2023-03-02 03:16 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-01 13:22 – Servicepartner är på plats och arbetar för att återupprätta anslutningarna. Man kommer hålla på hela natten med skarvning av fibrerna. Vi återkommer .
2023-03-01 11:54 – Våran entreprenör har varit på plats och upptäckt en avgrävning. Våran servicepartner kommer att åka ut och fixa detta. Vi återkommer med mer information.
2023-03-01 11:19 – Våran entreprenör har varit på plats och upptäckt en avgrävning. Våran servicepartner kommer att åka ut och fixa detta. Vi återkommer med mer information.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Skånes Fagerhult

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2104565
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Skånes Fagerhult

Occured: 2023-03-01 15:35 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-03 09:53 CET/CEST

History:
2023-03-03 11:17 – Outage is resolved and services are restored after the sub-provider did a hardware replacement. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att underleverantör gjort ett hårdvarubyte.
2023-03-03 08:34 – The estimated time of repair is pushed back because our sub-provider reports that the fault was more substantial than initial estimates. // Klartiden är framflyttad då underleverantör meddelear att felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2023-03-01 19:10 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider. // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör.
2023-03-01 16:47 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-01 15:57 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Helsinki

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2104563
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Helsinki

Occured: 2023-03-01 15:18 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-01 16:49 CET/CEST

History:
2023-03-01 16:49 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2104414
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2023-03-01 11:44 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-01 14:31 CET/CEST

History:
2023-03-01 14:31 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-01 13:54 – Subprovider reports the estimated time of repair is pushed back because the fault was more substantial than initial estimates. // Underleverantör meddelar att klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2023-03-01 12:10 – We currently have an outage. There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Vi har för närvarande en driftstörning. Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala, Stockholm, Göteborg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2104317
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala, Stockholm, Göteborg

Occured: 2023-03-01 09:45 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-02 00:44 CET/CEST

History:
2023-03-02 03:37 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2023-03-02 02:13 – Services are restored. Awaiting confirmation from sub provider that the outage is solved to close this ticket. // Tjänster återställda. Inväntar bekräftelse från underleverantör att felet är avhjälpt för att klarskriva.
2023-03-01 20:23 – Due to the ongoing repair work, additional services have been affected. // På grund av det pågående reparationsarbetet, så har ytterligare tjänster påverkats.
2023-03-01 19:50 – Repairs are ongoing but the subprovider has pushed back their estimated time of repair to 02:00 CET. // Reparationsarbetet fortgår men underleverantören har skjutit på klartiden till 02:00 CET.
2023-03-01 13:50 – Subprovider reports the estimated time of repair is pushed back because the fault was more substantial than initial estimates. // Underleverantör meddelar att klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2023-03-01 11:29 – Cable fault detected. Technicians are working on remedying the issue. // Kabelfel lokaliserat. Tekniker arbetar med att avhjälpa felet.
2023-03-01 10:24 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Skoghall

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2104306
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Skoghall

Occured: 2023-03-01 09:05 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-01 11:34 CET/CEST

History:
2023-03-01 10:59 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-01 10:06 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2023-03-01 09:50 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Sollentuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2104224
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Sollentuna

Occured: 2023-03-01 05:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-01 05:59 CET/CEST

History:
2023-03-01 05:59 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-01 05:57 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Östersund

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2100026
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Östersund

Occured: 2023-02-24 07:36 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-24 12:00 CET/CEST

History:
2023-03-01 05:13 – Outage is resolved and services are restored. Services are being monitored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Tjänsterna övervakas.
2023-02-24 18:38 – The estimated time of repair is pushed back because the fault was more substantial than initial estimates. // Klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2023-02-24 11:19 – We currently have an disturbance affecting the service quality. Packet loss and latency might be experienced. Troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning som påverkar kvaliten på tjänster. Paketförlust och latens kan upplevas. Felsökning pågår.