Some systems are experiencing issues

Past Incidents

Saturday 3rd December 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Vellinge
IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Nyköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Nyköping

Occured: 2022-12-03 17:19 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-03 22:00 CET/CEST

History:
2022-12-04 06:51 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-12-03 18:26 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: ESKILSTUNA

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2022-12-03 17:27 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-03 20:08 CET/CEST

History:
2022-12-03 20:13 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-12-03 19:06 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.

Friday 2nd December 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Luleå

Ticket number: INC2078117
Location: Luleå
Desciption: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2022-12-01 12:00 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2022-12-02 18:00 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2022-12-02 15:44 CET/CEST

Last update(s):

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Stjärnhov

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2078060
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stjärnhov

Occured: 2022-12-02 11:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-09 19:41 CET/CEST

History:
2022-12-09 19:41 – Outage is resolved and services are restored after the hardware replacement. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter hårdvarubyte. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-12-07 08:14 – Awaiting arrival of replacement unit. ETR updated. // Inväntar leverans av ersättningsutrustning. Estimerad klartid uppdaterad.
2022-12-03 12:25 – Awaiting arrival of replacement unit. ETR updated. // Inväntar leverans av ersättningsutrustning. Estimerad klartid uppdaterad.
2022-12-02 21:33 – Awaiting arrival of replacement unit, no ETA currently available. // Inväntar leverans av ersättningsutrustning, ingen leveranstid tillgänglig för tillfället.
2022-12-02 14:46 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2022-12-02 13:31 – Fälttekniker är på väg för att fortsätta felsökningen.

Field technician is on his way to continue troubleshooting.

Thursday 1st December 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Vellinge

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Vellinge

Occured: 2022-11-30 09:23 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-01 19:20 CET/CEST

History:
2022-12-01 09:38 – Due to a fibercut some customers are currently experiencing an outage. Fault location has been identified and field engineers are working on restoring the fibers.
2022-12-01 09:26 – Due to a fibercut some customers are currently experiencing an outage. Fault location has been identified and field engineers are working on restoring the fibers.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Lärbro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Lärbro

Occured: 2022-12-01 15:35 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-02 16:00 CET/CEST

History:
2022-12-02 14:06 – Cable fault is located, but the damage is more extensive than first presumed, subprovider is working on a temporary solution.
2022-12-01 21:45 – We have been unable to reach the subprovider for updates on progress but are still seeing outage in services.
2022-12-01 16:17 – We have a reported fiber break on cables belonging to a subprovider. Subprovider is aware of the issue and just arrived on site for troubleshooting.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: VILSHULT

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: VILSHULT

Occured: 2022-12-01 09:05 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-01 10:54 CET/CEST

History:
2022-12-01 11:10 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-12-01 09:39 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2022-12-01 09:28 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Vellinge

Fault type: Fibercut
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Vellinge

Occured: 2022-11-30 09:00 CET/CEST

History:
2022-11-30 09:00 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing.

2022-12-01 09:00 – Field Engineers have identified the fault location and is working on restoring the fibecut.

2022-12-01 19:47 – Cable repaired, services restored.

Wednesday 30th November 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Södertälje

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Södertälje

Occured: 2022-11-30 22:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-30 22:57 CET/CEST

History:
2022-11-30 23:23 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-30 22:31 – Disturbance is caused by an unannounced planned work with our sub provider. Currently the work is scheduled to end at 2022-12-01 06:00 CET. // Störningen orsakas av ett oannonserat planjobb hos våran underleverantör. För närvarande är arbetet schemalagt att avsluta 2022-12-01 06:00 CET.
2022-11-30 22:19 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Kristinehamn

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kristinehamn

Occured: 2022-11-30 10:03 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-30 11:25 CET/CEST

History:

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Ekerö

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ekerö

Occured: 2022-11-30 08:49 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-30 09:43 CET/CEST

History:
2022-11-30 09:22 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Tuesday 29th November 2022

No incidents reported

Monday 28th November 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: ÖVERBODA

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: ÖVERBODA

Occured: 2022-11-28 17:15 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-28 20:17 CET/CEST

History:
2022-11-28 20:29 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-28 20:04 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Kiruna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kiruna

Occured: 2022-11-28 14:41 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-28 18:30 CET/CEST

History:
2022-11-28 16:50 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2022-11-28 15:17 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2022-11-28 13:16 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-28 18:00 CET/CEST

History:
2022-11-28 17:48 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-28 15:55 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2022-11-28 13:40 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Svenstavik

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Svenstavik

Occured: 2022-11-28 12:50 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-28 13:59 CET/CEST

History:
2022-11-28 14:07 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-28 13:24 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Sunday 27th November 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Markaryd

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Markaryd

Occured: 2022-11-27 07:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-27 20:11 CET/CEST

History:
2022-11-27 20:10 – Faulty hardware replaced, all services restored.
2022-11-27 12:17 – Hardware fault identified, new hardware booked. New hardware will arrive later tonight.