Some systems are experiencing issues

Past Incidents

Friday 25th November 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Åre

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åre

Occured: 2022-11-25 23:32 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-26 00:18 CET/CEST

History:
2022-11-26 00:29 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-25 23:40 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2022-11-25 23:40 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Ekerö

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ekerö

Occured: 2022-11-25 10:13 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-25 11:51 CET/CEST

History:
2022-11-25 12:08 – A power fault was located and fixed on site before our technician arrived, and services are now restored.
2022-11-25 11:41 – Technician dispated to site for further troubleshooting. // Tekniker skickad till site för vidare felsökning.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Haparanda

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Faulty network element
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Haparanda

Occured: 2022-11-24 20:16 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-28 07:00 CET/CEST

History:
2022-11-28 08:12 – Outage is resolved. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-25 06:05 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.
2022-11-25 04:17 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Köping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Köping

Occured: 2022-11-25 05:05 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-25 05:50 CET/CEST

History:
2022-11-25 05:51 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-25 05:19 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.
2022-11-25 05:07 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Thursday 24th November 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Stockholm - Hägersten

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Fiber work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm – Hägersten

Occured: 2022-11-24 06:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-25 08:39 CET/CEST

History:
2022-11-25 08:48 – Cable fault fixed by subprovider, and we’re now seeing zero errors on traffic. // Kabelfel åtgärdat av underleverantör, vi ser nu noll errors på trafiken.
2022-11-24 19:59 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting will begin in the morning with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning inleds på morgonen med underleverantör
2022-11-24 18:21 – We currently have an disturbance affecting the service quality, packet loss and latency might be experienced. Fault is detected in subproviders network. Troubleshooting is ongoing with subprovider. // Vi har för närvarande en driftstörning som yttrar sig i kvalitetsproblem med paketförluster och/eller höga svarstider. Problem är lokaliserat i underleverantörs nät. Felsökning pågår med underleverantör.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Stockholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Faulty network element
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm

Occured: 2022-11-24 15:42 CET/CEST
Service(s) restored: CET/CEST

History:
2022-11-24 22:12 – Outage is resolved and services are restored after the hardware replacement. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter hårdvarubyte. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-24 20:25 – Technician initiates work to replace hardware. // Tekniker påbörjar utbyte av hårdvara.
2022-11-24 19:42 – Replacement equipment and parts have arrived. // Ersättningsutrustning och reservdelar har kommit fram.
2022-11-24 19:15 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2022-11-24 18:15 – Field technician is on site and has begun troubleshooting. // Fälttekniker är på plats och har påbörjat felsökning.
2022-11-24 16:14 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 2 hours. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar
2022-11-24 16:07 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Central

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Faulty network element
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Central

Occured: 2022-11-24 13:51 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-24 16:07 CET/CEST

History:
2022-11-24 19:18 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-24 15:52 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2022-11-24 15:02 – There was another short disruption in services. Troubleshooting to locate and isolate fault is ongoing. // Det skedde en till kort störning, tjänsterna är återigen återställda. Felsökning för att identifiera och lokalisera felorsaken fortsätter.
2022-11-24 14:35 – Outage is resolved and services are restored but the cause is unknown. The services are being monitored and troubleshooting is continued to find the cause of the incident. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda men orsaken är inte känd. Tjänsterna övervakas och felsökning fortsätter för att hitta orsaken till incidenten.
2022-11-24 14:08 – We currently have an outage affecting internal systems, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning som påverkar interna system. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Anderslöv

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Anderslöv

Occured: 2022-11-24 07:29 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-24 17:47 CET/CEST

History:
2022-11-24 18:10 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-24 12:13 – Confirmed power outage from power subprovider.
2022-11-24 08:20 – We are experiencing an outage in services due to an unknown fault. Technician has been ordered to site for troubleshooting.

Wednesday 23rd November 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Osby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Osby

Occured: 2022-11-23 12:05 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-23 14:53 CET/CEST

History:
2022-11-23 15:11 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-23 13:27 – 2022-11-23 13:20 – Technician dispated to site for further troubleshooting

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Falkenberg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Lost connection to central network element
Location: Falkenberg

Occured: 2022-11-23 12:46 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-24 02:12 CET/CEST

History:
2022-11-24 02:11 – All services are restored after equipment replacement. If you have further issues contact Globalconnect Service Desk. // Alla tjänster åter i bruk efter byte av utrustning. Kvarstår ditt problem, kontakta Globalconnect Service Desk.
2022-11-24 01:26 – Equipment has been delivered, and our technician will begin replacement shortly. // Utrustning har levererats, och bytet kommer att göras inom kort.
2022-11-23 21:42 – Awaiting delivery of replacement equipment and parts. // Väntar på leverans av ersättningsutrustning och reservdelar.
2022-11-23 16:25 – A hardware fault located. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2022-11-23 15:45 – Technician is on site, local troubleshooting of hardware continues. // Tekniker på site, felsökning av hårdvara på plats fortsätter.
2022-11-23 13:52 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 2 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar
2022-11-23 13:32 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Nässjö

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Nässjö

Occured: 2022-11-23 08:09 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-23 10:19 CET/CEST

History:
2022-11-23 10:15 – All Services restored

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Osby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Osby

Occured: 2022-11-23 02:27 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-23 07:22 CET/CEST

History:
2022-11-23 07:50 – Services restored, no field technician sent.
2022-11-23 04:01 – The power outage has been resolved, but not all services have been restored. A service technician will be dispatched to site in the morning.
2022-11-23 02:41 – There is a power outage affecting our equipment. The power supplier is working on a solution.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Kiruna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kiruna

Occured: 2022-11-23 00:50 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-23 17:27 CET/CEST

History:
2022-11-23 17:29 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-23 15:53 – The estimated time of repair is pushed back because the fault was more substantial than initial estimates. // Klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2022-11-23 09:44 – Fiberbrott hos underleverantör bekräftat, felsökning pågår från deras sida.
Subprovider fiber break confirmed, troubleshooting is ongoing on their end.
2022-11-23 08:13 – Technician dispatched, awaiting arrival to site.
Tekniker skickad, inväntar ankomst till site.
2022-11-23 07:37 – We have an active disturbance, troubleshooting is ongoing but has been delayed due to issues regarding access to site.
Vi har en aktiv driftstörning, felsökning pågår men har blivit försenad på grund av problem gällande åtkomst till site.

Tuesday 22nd November 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Sigtuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Sigtuna

Occured: 2022-11-22 12:49 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-22 13:05 CET/CEST

History:
2022-11-22 12:53 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Central

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Re-routing
Description: Central network element instability
Location: Central

Occured: 2022-11-22 11:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-22 15:04 CET/CEST

History:
2022-11-22 12:28 – GlobalConnect NOC has escalated the incident to Managed services // GlobalConnect NOC har eskalerat ärendet till Managed services
2022-11-22 12:02 – We currently have an disturbance affecting the service quality, packet loss and latency might be experienced, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning som yttrar sig i kvalitetsproblem med paketförluster och/eller höga svarstider. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Katrineholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Katrineholm

Occured: 2022-11-22 09:33 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-22 18:49 CET/CEST

History:
2022-11-22 12:02 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Sundsvall / Örnsköldsvik

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Lost connection to central network element
Location: Sundsvall / Örnsköldsvik

Occured: 2022-11-22 10:02 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-22 10:19 CET/CEST

History:
2022-11-22 11:26 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-22 10:14 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Eskilstuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Faulty network element
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2022-11-22 01:33 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-22 10:08 CET/CEST

History:
2022-11-22 10:10 – Outage is resolved and services are restored after the hardware replacement. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter hårdvarubyte. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-22 09:31 – Technician initiates work to replace hardware. // Tekniker påbörjar utbyte av hårdvara.
2022-11-22 09:19 – A hardware fault detected. Field technician begins to replace the hardware. // Hårdvarufel lokaliserat. Tekniker förbereder ersättningsutrustning.
2022-11-22 07:38 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2022-11-22 03:32 – A technician will be dispatched for troubleshooting in the morning.

Monday 21st November 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Oskarshamn/Västervik

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Oskarshamn/Västervik

Occured: 2022-11-21 19:06 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-22 17:12 CET/CEST

History:
2022-11-22 10:50 – The ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment is ongoing and is quite extensive. Power supplier is working on solving the issue. // Strömavbrottet i området som påverkar vår nätverksutrustning är väldigt omfattande. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2022-11-21 23:44 – The power supplier has postponed further repairs until tomorrow morning for security reasons. ETR updated.
2022-11-21 22:35 – There is a power outage in the area affecting our equipment. The power supplier is currently working on repairs.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Oskarshamn

Ticket number: INC2074832
Location: Oskarshamn
Desciption: Multiple customer affecting fault
Fault type: Power issue

Occured: 2022-11-21 19:06 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2022-11-22 10:00 CET/CEST

Status: Fault correction in progress
Next update: 2022-11-22 09:00 CET/CEST

Last update(s):
2022-11-21 23:44 – The power supplier has postponed further repairs until tomorrow morning for security reasons. ETR updated.
2022-11-21 22:35 – There is a power outage in the area affecting our equipment. The power supplier is currently working on repairs.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Vikbolandet

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Vikbolandet

Occured: 2022-11-21 10:53 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-21 11:25 CET/CEST

History:
2022-11-21 12:07 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-21 11:15 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Osby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Lost connection to central network element
Location: Osby

Occured: 2022-11-21 08:12 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-21 09:58 CET/CEST

History:
2022-11-21 10:13 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.
2022-11-21 09:44 – Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår. // We currently have an outage, troubleshooting is ongoing.
2022-11-21 09:41 – Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår. // We currently have an outage, troubleshooting is ongoing.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: VALDEMARSVIK

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: VALDEMARSVIK

Occured: 2022-11-21 08:12 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-21 10:18 CET/CEST

History:
2022-11-21 10:20 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-11-21 09:37 – Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet. / There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: ÄLGÖ

Ticket Number: INC2074535
Business Area: DATACOMMUNICATIONS
Status: RESOLVED
Fault Type: OUTAGE
Location: ÄLGÖ
Occured: 21/11/2022 05:52 UTC
Estimated Time of Repair: 21/11/2022 12:00 UTC
Service(s) Restored: 21/11/2022 08:04 UTC

Details:
21/11/2022 06:49 UTC We currently have an outage, troubleshooting is ongoing.
21/11/2022 11:21 UTC Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: UPPSALA

Ticket Number: INC2074505
Business Area: DATACOMMUNICATIONS
Status: RESOLVED
Fault Type: OUTAGE
Location: UPPSALA
Occured: 21/11/2022 05:00 UTC
Estimated Time of Repair: 21/11/2022 09:00 UTC
Service(s) Restored: 21/11/2022 09:10 UTC

Details:
21/11/2022 05:12 UTC We currently have an outage, troubleshooting is ongoing.
21/11/2022 05:17 UTC Planned work takes longer than previously estimated, ETR: 10:00
21/11/2022 09:14 UTC Outage is resolved and services are restored after the cable planned maintenance is completed. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: DUVED, ÅRE

Ticket Number: INC2074502
Business Area: DATACOMMUNICATIONS
Status: RESOLVED
Fault Type: OUTAGE
Location: DUVED, ÅRE
Occured: 21/11/2022 03:26 UTC
Estimated Time of Repair: 21/11/2022 03:47 UTC
Service(s) Restored: 21/11/2022 03:47 UTC

Details:
21/11/2022 03:37 UTC We currently have an outage, troubleshooting is ongoing.
21/11/2022 03:39 UTC There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue.
21/11/2022 04:15 UTC Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk.
21/11/2022 04:37 UTC Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk.
21/11/2022 04:44 UTC Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: KALMAR

Ticket Number: INC2074501
Business Area: DATACOMMUNICATIONS
Status: RESOLVED
Fault Type: OUTAGE
Location: KALMAR
Occured: 20/11/2022 02:30 UTC
Estimated Time of Repair: 21/11/2022 16:00 UTC
Service(s) Restored: 21/11/2022 08:24 UTC

Details:
21/11/2022 03:25 UTC We currently have an outage, troubleshooting is ongoing.
21/11/2022 05:40 UTC A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider
21/11/2022 08:34 UTC Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: HUDDINGE

Ticket Number: INC2074499
Business Area: DATACOMMUNICATIONS
Status: RESOLVED
Fault Type: OUTAGE
Location: HUDDINGE
Occured: 21/11/2022 01:09 UTC
Estimated Time of Repair: 22/11/2022 09:00 UTC
Service(s) Restored: 21/11/2022 20:44 UTC

Details:
21/11/2022 02:53 UTC We currently have an outage, troubleshooting is ongoing.
21/11/2022 02:55 UTC There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue.
21/11/2022 04:40 UTC There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue.
21/11/2022 07:34 UTC The estimated time of repair is pushed back because the power outage was more severe than initial estimates.
21/11/2022 11:08 UTC Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk.
21/11/2022 12:20 UTC There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue.
21/11/2022 22:47 UTC Power supplier is working on solving the issue.
22/11/2022 09:41 UTC Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: SÖDRA SVERIGE

Ticket Number: INC2074496
Business Area: DATACOMMUNICATIONS
Status: RESOLVED
Fault Type: OUTAGE
Location: SÖDRA SVERIGE
Occured: 21/11/2022 02:00 UTC
Estimated Time of Repair: 21/11/2022 06:00 UTC
Service(s) Restored: 21/11/2022 02:56 UTC

Details:
21/11/2022 02:48 UTC We currently have an outage, troubleshooting is ongoing.
21/11/2022 04:21 UTC Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: VÄSTERHANINGE

Ticket Number: INC2074482
Business Area: DATACOMMUNICATIONS
Status: RESOLVED
Fault Type: OUTAGE
Location: VÄSTERHANINGE
Occured: 20/11/2022 22:43 UTC
Estimated Time of Repair: 21/11/2022 15:00 UTC
Service(s) Restored: 21/11/2022 06:45 UTC

Details:
21/11/2022 00:41 UTC We currently have an outage, troubleshooting is ongoing.
21/11/2022 00:44 UTC There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue.
21/11/2022 08:03 UTC The estimated time of repair is pushed back because the power outage was more severe than initial estimates.
21/11/2022 08:49 UTC Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: TOMELILLA, YSTAD

Ticket Number: INC2074480
Business Area: DATACOMMUNICATIONS
Status: RESOLVED
Fault Type: OUTAGE
Location: TOMELILLA, YSTAD
Occured: 20/11/2022 23:01 UTC
Estimated Time of Repair: 21/11/2022 05:00 UTC
Service(s) Restored: 21/11/2022 01:54 UTC

Details:
21/11/2022 00:10 UTC We currently have an outage, troubleshooting is ongoing.
21/11/2022 00:12 UTC A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider
21/11/2022 01:48 UTC Cable fault detected in sub provider’s network. Repair work is ongoing.
21/11/2022 02:09 UTC Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: ÅKERSBERGA, KVISSLINGBY, SKEPPSDAL

Ticket Number: INC2074474
Business Area: DATACOMMUNICATIONS
Status: RESOLVED
Fault Type: OUTAGE
Location: ÅKERSBERGA, KVISSLINGBY, SKEPPSDAL
Occured: 20/11/2022 22:32 UTC
Estimated Time of Repair: 21/11/2022 06:00 UTC
Service(s) Restored: 21/11/2022 00:52 UTC

Details:
20/11/2022 23:12 UTC We currently have an outage, troubleshooting is ongoing.
21/11/2022 02:50 UTC Services are restored. Awaiting confirmation from sub provider that the outage is solved to close this ticket.
21/11/2022 04:18 UTC Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk.

Sunday 20th November 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: LAGNÖ

Ticket Number: INC2074472
Business Area: DATACOMMUNICATIONS
Status: ONGOING
Fault Type: OUTAGE
Location: LAGNÖ
Occured: 21/11/2022 01:40 UTC
Estimated Time of Repair: 21/11/2022 12:00 UTC
Service(s) Restored:

Details:
21/11/2022 04:48 UTC We currently have an outage, troubleshooting is ongoing.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: LAGNÖ, GUSUM

Ticket Number: INC2074472
Business Area: DATACOMMUNICATIONS
Status: RESOLVED
Fault Type: OUTAGE
Location: LAGNÖ, GUSUM
Occured: 21/11/2022 01:40 UTC
Estimated Time of Repair: 21/11/2022 12:00 UTC
Service(s) Restored: 21/11/2022 09:25 UTC

Details:
21/11/2022 04:48 UTC We currently have an outage, troubleshooting is ongoing.
21/11/2022 06:12 UTC There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue.
21/11/2022 09:25 UTC Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: SANKT ANNA

Ticket Number: INC2074472
Business Area: DATACOMMUNICATIONS
Status: ONGOING
Fault Type: OUTAGE
Location: SANKT ANNA
Occured: 20/11/2022 21:37 UTC
Estimated Time of Repair: 21/11/2022 01:00 UTC
Service(s) Restored:

Details:
20/11/2022 21:59 UTC We currently have an outage, troubleshooting is ongoing.
21/11/2022 01:17 UTC Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: TAMPERE

Ticket Number: INC2074468
Business Area: DATACOMMUNICATIONS
Status: RESOLVED
Fault Type: OUTAGE
Location: TAMPERE
Occured: 20/11/2022 21:15 UTC
Estimated Time of Repair: 21/11/2022 14:00 UTC
Service(s) Restored: 21/11/2022 12:05 UTC

Details:
20/11/2022 21:29 UTC We currently have an outage, troubleshooting is ongoing.
21/11/2022 00:46 UTC Troubleshooting is ongoing.
21/11/2022 06:13 UTC Troubleshooting is ongoing.
21/11/2022 08:51 UTC A field technician dispatched to continue troubleshooting. ETA 2 hours
21/11/2022 11:00 UTC Troubleshooting is ongoing.
22/11/2022 04:30 UTC Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: VÄRMDÖ

Ticket Number: INC2074466
Business Area: DATACOMMUNICATIONS
Status: RESOLVED
Fault Type: OUTAGE
Location: VÄRMDÖ
Occured: 20/11/2022 20:05 UTC
Estimated Time of Repair: 22/11/2022 09:00 UTC
Service(s) Restored: 21/11/2022 21:30 UTC

Details:
20/11/2022 20:18 UTC We currently have an outage, due to local power outage.
21/11/2022 01:17 UTC Troubleshooting is ongoing.
21/11/2022 05:33 UTC Power supplier is working on solving the issue.
21/11/2022 22:46 UTC Power supplier is working on solving the issue.
22/11/2022 04:32 UTC Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: TUMBA

Ticket Number: INC2074451
Business Area: DATACOMMUNICATIONS
Status: RESOLVED
Fault Type: OUTAGE
Location: TUMBA
Occured: 20/11/2022 11:55 UTC
Estimated Time of Repair: 20/11/2022 18:00 UTC
Service(s) Restored: 20/11/2022 15:40 UTC

Details:
20/11/2022 12:31 UTC We currently have an outage, troubleshooting is ongoing.
20/11/2022 12:51 UTC There is an ongoing planned power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue.
20/11/2022 14:17 UTC Power suppliers repair work is ongoing, but taking longer than first expected.
20/11/2022 15:41 UTC All services are restored.

Saturday 19th November 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: ÅRJÄNG

Ticket Number: INC2074361
Business Area: DATACOMMUNICATIONS
Status: RESOLVED
Fault Type: OUTAGE
Location: ÅRJÄNG
Occured: 19/11/2022 18:13 UTC
Estimated Time of Repair: 19/11/2022 23:00 UTC
Service(s) Restored: 19/11/2022 21:15 UTC

Details:
19/11/2022 19:01 UTC We currently have an outage, troubleshooting is ongoing.
19/11/2022 19:03 UTC There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue.
19/11/2022 20:00 UTC There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue.
19/11/2022 23:00 UTC Services are restored. Awaiting confirmation from sub provider that the outage is solved to close this ticket.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Testfredag

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Maintenance
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Testfredag

Occured: 2022-11-18 15:11 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-11-18 15:11 CET/CEST

History:
2022-11-18 15:23 – After resolve #1
2022-11-18 15:22 – Resolved #1
2022-11-18 15:19 – Update #2
2022-11-18 15:14 – Update #1

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: MELLERUD, TRANDARED

Ticket Number: INC2074326
Business Area: DATACOMMUNICATIONS
Status: RESOLVED
Fault Type: OUTAGE
Location: MELLERUD, TRANDARED
Occured: 19/11/2022 00:44 UTC
Estimated Time of Repair: 19/11/2022 05:00 UTC
Service(s) Restored: 19/11/2022 01:00 UTC

Details:
19/11/2022 01:37 UTC We currently have an outage, troubleshooting is ongoing.
19/11/2022 02:11 UTC Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk.