Some systems are experiencing issues

Past Incidents

Monday 27th July 2020

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: LOTTENBERG

Ärendenummer: 000000000909252
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAD
Typ av fel: KVALITETSPROBLEM
Område: LOTTENBERG
Inträffade: 2020-07-27 15:57
Beräknad klartid: 2020-07-29 22:00
Tjänster återställda: 2020-07-29 18:00

Detaljer:
2020-07-27 15:59 Vi har för närvarande en driftstörning som yttrar sig i kvalitetsproblem med paketförluster och/eller höga svarstider. Tekniker är på plats och felsökning pågår.
2020-07-27 20:56 På grund av begränsad åtkomst så fortsätter felsökning imorgon. ETR är uppdaterad.
2020-07-29 07:45 Felsökning fortsätter, fortsatta accessproblem orsakar förseningar. ETR uppdaterad.
2020-07-29 22:33 Alla tjänster är återställda

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: ÖSTERSUND, KROKOM, LIT

Ärendenummer: 000000000910435
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAD
Typ av fel: AVBROTT
Område: ÖSTERSUND, KROKOM, LIT
Inträffade: 2020-07-27 14:16
Beräknad klartid: 2020-07-27 18:00
Tjänster återställda: 2020-07-27 15:15

Detaljer:
2020-07-27 14:18 Vi har för närvarande ett strömavbrott.
2020-07-27 14:36 Tjänsterna är återställda. Inväntar att nätägaren klarskriver.
2020-07-27 15:17 Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta IP-Only Servicedesk.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: BROMMA

Ärendenummer: 000000000910194
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAD
Typ av fel: AVBROTT
Område: BROMMA
Inträffade: 2020-07-27 05:20
Beräknad klartid: 2020-07-27 09:30
Tjänster återställda: 2020-07-27 09:36

Detaljer:
2020-07-27 05:36 Vi har för närvarande en driftstörning, på grund utav lokalt strömavbrott.
2020-07-27 05:54 Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2020-07-27 08:36 Klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2020-07-27 09:39 Alla tjänster är återställda

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: TIERP

Ärendenummer: 000000000910185
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAD
Typ av fel: AVBROTT
Område: TIERP
Inträffade: 2020-07-27 03:54
Beräknad klartid: 2020-07-27 17:00
Tjänster återställda: 2020-07-27 15:53

Detaljer:
2020-07-27 05:35 Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2020-07-27 08:33 Klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2020-07-27 12:30 Det är för närvarande ett strömavbrott i området som har fått större påverkan. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2020-07-27 13:31 En till tjänst är tillagd. Strömavbrottet pågår fortfarande.
2020-07-27 15:53 Alla tjänster är återställda

Sunday 26th July 2020

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: ÖRBYHUS

Ärendenummer: 000000000910117
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAD
Typ av fel: AVBROTT
Område: ÖRBYHUS
Inträffade: 2020-07-26 15:49
Beräknad klartid: 2020-07-26 19:00
Tjänster återställda: 2020-07-26 17:24

Detaljer:
2020-07-26 16:17 Vi har för närvarande en driftstörning. Bekräftat strömavbrott hos nätägare.
2020-07-26 18:34 Tjänster återställda. Inväntar bekräftelse från nätägare att felet är avhjälpt för att klarskriva.
2020-07-26 19:29 Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.

Saturday 25th July 2020

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: GÖTEBORG

Ärendenummer: 000000000910050
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAD
Typ av fel: AVBROTT
Område: GÖTEBORG
Inträffade: 2020-07-25 19:13
Beräknad klartid: 2020-07-26 00:00
Tjänster återställda: 2020-07-26 22:23

Detaljer:
2020-07-25 20:17 Vi har för närvarande en driftstörning, felsökning pågår.
2020-07-25 20:36 Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen.
2020-07-25 21:01 Fälttekniker skickad för att fortsätta felsökningen. Beräknad ankomsttid: 40 minuter
2020-07-25 22:20 Lokalt strömfel identifierat som orsak. Åtgärd planerad och under utförande.
2020-07-25 22:23 Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta IP-Only Servicedesk.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: UPPSALA

Ärendenummer: 000000000909993
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAD
Typ av fel: AVBROTT
Område: UPPSALA
Inträffade: 2020-07-25 04:11
Beräknad klartid: 2020-07-25 08:00
Tjänster återställda: 2020-07-25 11:11

Detaljer:
2020-07-25 04:32 Vi har för närvarande en driftstörning, felsökning pågår.
2020-07-25 11:19 Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.

Friday 24th July 2020

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: ÖRBYHUS

Ärendenummer: 000000000909626
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAD
Typ av fel: AVBROTT
Område: ÖRBYHUS
Inträffade: 2020-07-24 10:40
Beräknad klartid: 2020-07-24 17:00
Tjänster återställda: 2020-07-24 14:30

Detaljer:
2020-07-24 10:49 Vi har för närvarande en driftstörning. Bekräftat strömavbrott hos nätägare.
2020-07-24 12:17 Tjänster återställda. Inväntar bekräftelse från underleverantör att felet är avhjälpt för att klarskriva.
2020-07-24 13:14 Klartiden är framflyttad av underleverantör.
2020-07-24 13:19 Tjänster återställda. Inväntar bekräftelse från underleverantör att felet är avhjälpt för att klarskriva.
2020-07-24 13:58 Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2020-07-24 19:03 Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta IP-Only Servicedesk.

Thursday 23rd July 2020

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: HAPARANDA

Ärendenummer: INC000005610540
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAD
Typ av fel: AVBROTT
Område: HAPARANDA
Inträffade: 2020-07-23 14:27
Beräknad klartid: 2020-07-23 16:30
Tjänster återställda: 2020-07-23 16:30

Detaljer:
2020-07-23 14:44 Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet. ETR är 16:30
2020-07-23 15:20 Felsökning fortsätter
2020-07-23 17:14 Alla tjänster är återställda

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: ÅRE, JÄRPEN, MÖRSIL

Ärendenummer: 000000000909283
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAD
Typ av fel: AVBROTT
Område: ÅRE, JÄRPEN, MÖRSIL
Inträffade: 2020-07-23 13:05
Beräknad klartid: 2020-07-23 17:00
Tjänster återställda: 2020-07-23 14:15

Detaljer:
2020-07-23 13:46 Flera tjänsterna tillagda. Strömavbrottet pågår.
2020-07-23 14:53 Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta IP-Only Servicedesk.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: HACKÅS

Ärendenummer: 000000000909283
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: PÅGÅENDE
Typ av fel: AVBROTT
Område: HACKÅS
Inträffade: 2020-07-23 13:05
Beräknad klartid: 2020-07-23 17:00
Tjänster återställda: –

Detaljer:
2020-07-23 13:07 Vi har för närvarande strömavbrott i området.

Wednesday 22nd July 2020

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: TUMBA

Ärendenummer: INC000005610492
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAD
Typ av fel: AVBROTT
Område: TUMBA
Inträffade: 2020-07-22 20:00
Beräknad klartid: 2020-07-22 22:00
Tjänster återställda: 2020-07-22 22:30

Detaljer:
2020-07-22 20:02 Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.
2020-07-22 20:07 Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet. ETR är 22:30
2020-07-22 22:13 Alla tjänster är återställda
2020-07-23 11:18 Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta IP-Only Servicedesk.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: SUNDSVALL

Ärendenummer: INC000005610488
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAD
Typ av fel: AVBROTT
Område: SUNDSVALL
Inträffade: 2020-07-22 17:33
Beräknad klartid: 2020-07-22 20:07
Tjänster återställda: 2020-07-22 20:07

Detaljer:
2020-07-22 17:37 Vi har för närvarande en driftstörning, felsökning pågår.
2020-07-22 18:40 Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2020-07-22 20:08 Alla tjänster är återställda
2020-07-22 21:43 Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta IP-Only Servicedesk.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: JÄRFÄLLA

Ärendenummer: 000000000908941
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAD
Typ av fel: AVBROTT
Område: JÄRFÄLLA
Inträffade: 2020-07-22 11:29
Beräknad klartid: 2020-07-22 15:00
Tjänster återställda: 2020-07-22 16:15

Detaljer:
2020-07-22 11:47 Vi har för närvarande en driftstörning. Strömavbrott bekräftat av underleverantör.
2020-07-22 13:11 Tjänster återställda. Inväntar bekräftelse från underleverantör att felet är avhjälpt för att klarskriva.
2020-07-22 16:51 Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta IP-Only Servicedesk.

Tuesday 21st July 2020

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: KATRINEHOLM, STENSTORP

Ärendenummer: 000000000908173
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAD
Typ av fel: AVBROTT
Område: KATRINEHOLM, STENSTORP
Inträffade: 2020-07-21 19:58
Beräknad klartid: 2020-07-22 23:00
Tjänster återställda: 2020-07-22 21:30

Detaljer:
2020-07-21 20:02 Vi har för närvarande en driftstörning i området kring Stenstorp. Fiberavgrävning är bekräftad och tekniker är på plats för att påbörja lagning. Detta beräknas klart under förmiddagen imorgon.
2020-07-21 22:03 Klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2020-07-21 23:06 Tekniker bekräftar kabelavbrott och konstaterar att grävningsarbete krävs. Grävmaskin är beställd.
2020-07-22 11:27 Underleverantör meddelar att de letar efter en lämplig plats att sätta brunnen på.
2020-07-22 14:37 Tekniker har påbörjat kabelskarvning.
2020-07-22 21:49 Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta IP-Only Servicedesk.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: NORRKÖPING

Ärendenummer: 000000000908125
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: PÅGÅENDE
Typ av fel: AVBROTT
Område: NORRKÖPING
Inträffade: 2020-07-21 13:59
Beräknad klartid: 2020-07-22 00:00
Tjänster återställda: –

Detaljer:
2020-07-21 14:43 Vi har för närvarande en driftstörning, felsökning pågår.
2020-07-21 15:36 Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar
2020-07-21 16:56 Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2020-07-21 21:46 Nätägaren arbetar fortfarande med att avhjälpa felet. ETR har ändrats.
2020-07-21 23:41 Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta IP-Only Servicedesk.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: BORÅS

Ärendenummer: 000000000908046
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAD
Typ av fel: AVBROTT
Område: BORÅS
Inträffade: 2020-07-21 11:40
Beräknad klartid: 2020-07-21 15:00
Tjänster återställda: 2020-07-21 11:50

Detaljer:
2020-07-21 11:54 Vi har för närvarande en driftstörning, felsökning pågår. Misstänkt strömavbrott i området
2020-07-21 13:20 Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta IP-Only Servicedesk.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: STENHAMRA

Ärendenummer: 000000000907835
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAD
Typ av fel: AVBROTT
Område: STENHAMRA
Inträffade: 2020-07-21 03:36
Beräknad klartid: 2020-07-21 07:30
Tjänster återställda: 2020-07-21 06:00

Detaljer:
2020-07-21 03:58 Vi har för närvarande en driftstörning, felsökning pågår.
2020-07-21 04:15 Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2020-07-21 06:06 Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta IP-Only Servicedesk.