Some systems are experiencing issues

Past Incidents

Saturday 20th July 2024

No incidents reported

Friday 19th July 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Malmö

Ticket number: INC2278584
Location: Malmö
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2024-07-19 19:01 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-07-19 23:00 CET/CEST

Last update(s):
2024-07-19 20:56 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Arvidsjaur

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2278529
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Arvidsjaur

Occured: 2024-07-19 14:44 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-19 15:08 CET/CEST

History:
2024-07-19 15:11 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-07-19 15:04 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-07-19 14:52 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Norrtälje

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2278496
Fault type: Hardware upgrade
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrtälje

Occured: 2024-07-19 13:49 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-19 16:46 CET/CEST

History:
2024-07-19 16:43 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-19 13:54 – Customers are experiencing degraded television services. Cause has been identified and planning is ongoing to attempt to resolve this today. // Kunder upplever problem med TV tjänster. Felet har identifierats och planering pågår för att försöka åtgärda under dagen.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Norrtälje

Ticket number: INC2278427
Location: Norrtälje
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2024-07-19 08:17 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-07-19 19:34 CET/CEST

Last update(s):
2024-07-19 18:34 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2024-07-19 11:32 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Thursday 18th July 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Askersund

Ticket number: INC2278219
Location: Askersund
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2024-07-18 19:15 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-07-19 10:00 CET/CEST

Last update(s):
2024-07-18 22:07 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2024-07-18 19:45 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-18 19:36 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2278193
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2024-07-18 14:24 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-19 09:54 CET/CEST

History:
2024-07-19 05:54 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2024-07-18 16:28 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Mora

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2278139
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Mora

Occured: 2024-07-18 14:02 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-18 16:43 CET/CEST

History:
2024-07-18 16:46 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-07-18 14:59 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-18 14:11 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Wednesday 17th July 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Stenhamra

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2277865
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stenhamra

Occured: 2024-07-17 17:22 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-17 19:24 CET/CEST

History:
2024-07-17 19:24 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-07-17 17:42 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-07-17 17:42 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Eskilstuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2277837
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2024-07-17 16:13 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-18 21:45 CET/CEST

History:
2024-07-18 21:47 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2024-07-18 17:33 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.
2024-07-18 09:28 – A field technician is en route to site to repair multiple cables that have been damaged. // Fälttekniker är på väg till plats för att reparera flera skadade kablar.
2024-07-17 21:44 – Cable fault detected. Work will continue during morning 18/7. // Kabelfel lokaliserat. Felavhjälpning fortsätter 18/7.
2024-07-17 17:38 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-17 17:03 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Mora

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2277763
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Mora

Occured: 2024-07-17 12:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-17 14:18 CET/CEST

History:
2024-07-17 14:14 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-07-17 13:43 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-17 13:40 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2277714
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2024-07-17 10:36 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-17 21:10 CET/CEST

History:
2024-07-17 18:14 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-07-17 14:59 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Simrishamn

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2277642
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Simrishamn

Occured: 2024-07-17 09:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-17 12:17 CET/CEST

History:
2024-07-17 12:42 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-07-17 09:35 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Helsingborg

Ticket number: INC2277568
Location: Helsingborg
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2024-07-17 05:29 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-07-17 15:25 CET/CEST

Last update(s):
2024-07-17 14:25 – Partial services are restored. A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Delvisa tjänster är återställda. Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2024-07-17 13:54 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-07-17 13:23 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-17 06:25 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Kiruna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2277560
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kiruna

Occured: 2024-07-17 01:05 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-18 09:00 CET/CEST

History:
2024-07-18 07:15 – Services are restored. Awaiting confirmation from technician that the outage is solved to close this ticket. // Tjänster återställda. Inväntar bekräftelse från tekniker att felet är avhjälpt för att klarskriva.
2024-07-18 06:01 – The estimated time of repair is pushed back because the fault was more substantial than initial estimates. // Klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2024-07-18 03:08 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.
2024-07-18 00:18 – Excavation to acquire access to damaged cable has begun. // Grävarbeten för att få fram den skadade kabeln har påbörjats.
2024-07-17 10:35 – Technician confirms cable cut and excavation work is required. Excavator has been ordered to site. As the break is close to railway, the train traffic has to be suspended. // Tekniker bekräftar kabelavbrott och konstaterar att grävningsarbete krävs. Grävmaskin är beställd. Eftersom brottet är nära en järnväg måste tågtrafiken stängas av.
2024-07-17 06:07 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2024-07-17 06:07 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Tuesday 16th July 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Falun

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2277463
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Falun

Occured: 2024-07-16 16:02 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-16 20:29 CET/CEST

History:
2024-07-16 20:32 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-16 17:41 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Idre

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2277346
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Idre

Occured: 2024-07-16 13:16 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-16 14:21 CET/CEST

History:
2024-07-16 15:23 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-07-16 13:24 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2277189
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2024-07-16 08:15 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-16 09:06 CET/CEST

History:
2024-07-16 09:07 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-07-16 08:49 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Morgongåva

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2277142
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Morgongåva

Occured: 2024-07-16 03:07 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-16 13:29 CET/CEST

History:
2024-07-16 13:41 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-16 07:37 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-16 05:44 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Monday 15th July 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Mora

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2277123
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Mora

Occured: 2024-07-15 20:07 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-15 22:11 CET/CEST

History:
2024-07-15 22:15 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-07-15 21:37 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-15 21:21 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Staffanstorp

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2277063
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Staffanstorp

Occured: 2024-07-15 15:22 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-16 09:38 CET/CEST

History:
2024-07-16 09:39 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-15 20:03 – Due to issue with access to site troubleshooting will be postponed until tomorrow. // På grund av problem med åtkomst till site så kommer felsökningen att skjutas upp till imorgon.
2024-07-15 17:26 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-15 16:33 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro

Ticket number: INC2276887
Location: Örebro
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2024-07-15 10:59 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-07-15 15:19 CET/CEST

Last update(s):
2024-07-15 14:19 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-15 12:32 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-07-15 11:28 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Bromma

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2276819
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Bromma

Occured: 2024-07-15 09:08 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-15 11:50 CET/CEST

History:
2024-07-15 11:50 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-07-15 09:53 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-07-15 09:44 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Sunday 14th July 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Bälinge

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2276635
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Bälinge

Occured: 2024-07-14 07:55 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-15 17:07 CET/CEST

History:
2024-07-15 17:25 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-15 15:29 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2024-07-14 13:46 – Due to issue with access to site troubleshooting will be postponed until tomorrow. // På grund av problem med åtkomst till site så kommer felsökningen att skjutas upp till imorgon.
2024-07-14 11:38 – A field technician is on site and troubleshooting.// Fälttekniker på plats och felsöker.
2024-07-14 08:42 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2024-07-14 08:17 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Vallentuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2276627
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Vallentuna

Occured: 2024-07-14 03:50 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-14 05:00 CET/CEST

History:
2024-07-14 05:00 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-14 04:55 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Sävsjöström

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2276609
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Sävsjöström

Occured: 2024-07-14 01:38 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-14 03:05 CET/CEST

History:
2024-07-14 03:11 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-07-14 01:52 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Saturday 13th July 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Färjestaden

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2276600
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Färjestaden

Occured: 2024-07-13 19:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-07-13 20:01 CET/CEST

History:
2024-07-13 20:01 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-07-13 19:40 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.