Some systems are experiencing issues

Past Incidents

Wednesday 24th April 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Offerdal / krokom

Ticket number: INC2243979
Location: Offerdal / krokom
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Power work

Occurred: 2024-04-24 10:01 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-04-24 13:30 CET/CEST

Last update(s):

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Ljungskille

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2243865
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ljungskille

Occured: 2024-04-24 07:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-24 07:41 CET/CEST

History:

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Trelleborg

Ticket number: INC2243848
Location: Trelleborg
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Faulty network element

Occurred: 2024-04-24 05:24 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2024-04-24 17:00 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-04-24 15:00 CET/CEST

Last update(s):
2024-04-24 09:29 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2024-04-24 07:03 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-04-24 06:23 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Tuesday 23rd April 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro

Ticket number: INC2243829
Location: Örebro
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2024-04-23 21:32 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-04-24 12:00 CET/CEST

Last update(s):
2024-04-23 21:52 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Åre

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2243725
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åre

Occured: 2024-04-23 15:09 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-23 19:40 CET/CEST

History:
2024-04-23 19:48 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda
2024-04-23 19:22 – Technician has rebooted and replaced hardware at first fault location. Technician is now on the way to a second location to begin troubleshooting. // Teknikern har startat om och ersatt hårdvara vid första felplatsen. Teknikern är nu på väg till en andra plats för att påbörja felsökning
2024-04-23 15:39 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-04-23 15:29 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Lessebo

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2243711
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Lessebo

Occured: 2024-04-23 14:47 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-23 18:50 CET/CEST

History:
2024-04-23 18:52 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-04-23 15:06 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Malmö

Ticket number: INC2243594
Location: Malmö
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2024-04-23 11:18 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-04-24 12:00 CET/CEST

Last update(s):
2024-04-24 05:00 – The field technician has been delayed. Troubleshooting will continue on site in the morning. // Fältteknikerbeställningen har försenats. Felsökning kommer att fortsätta på plats under morgonen.
2024-04-23 13:39 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2024-04-23 12:44 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Mora

Ticket number: INC2243593
Location: Mora
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2024-04-23 11:57 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-04-23 18:00 CET/CEST

Last update(s):
2024-04-23 12:40 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2024-04-23 12:38 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Skutskär

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2243508
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Skutskär

Occured: 2024-04-23 10:10 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-23 16:55 CET/CEST

History:
2024-04-23 18:52 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2024-04-23 11:34 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2024-04-23 11:16 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.
2024-04-23 10:59 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Älvdalen

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2243489
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Älvdalen

Occured: 2024-04-23 10:20 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-23 10:51 CET/CEST

History:
2024-04-23 10:50 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-04-23 10:49 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Uddevalla

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2243463
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uddevalla

Occured: 2024-04-23 10:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-23 10:38 CET/CEST

History:
2024-04-23 10:37 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-04-23 10:31 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Fellingsbro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2243397
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Fellingsbro

Occured: 2024-04-23 09:14 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-23 17:06 CET/CEST

History:
2024-04-23 19:15 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-04-23 15:01 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2024-04-23 10:25 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-04-23 09:46 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Monday 22nd April 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2243183
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2024-04-22 17:43 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-22 20:41 CET/CEST

History:
2024-04-22 21:07 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-04-22 18:07 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Vemdalen

Ticket number: INC2243138
Location: Vemdalen
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Fiber break

Occurred: 2024-04-22 15:49 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-04-24 17:00 CET/CEST

Last update(s):
2024-04-24 10:11 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.
2024-04-23 18:58 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.
2024-04-23 17:04 – Cable work has begun. // Kabelarbete har påbörjats.
2024-04-23 16:26 – Preparation for excavation work has begun. // Förberedelser inför kabelarbete har påbörjats.
2024-04-22 21:03 – Cable fault detected. Technicians are working on remedying the issue. // Kabelfel lokaliserat. Tekniker arbetar med att avhjälpa felet.
2024-04-22 16:45 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-04-22 16:41 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Sala

Ticket number: INC2243009
Location: Sala
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2024-04-22 13:42 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2024-04-22 19:17 CET/CEST

Last update(s):
2024-04-22 18:17 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2024-04-22 14:24 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2024-04-22 13:53 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Västerås

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2242897
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Västerås

Occured: 2024-04-22 10:32 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-22 13:44 CET/CEST

History:
2024-04-22 19:26 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-04-22 14:10 – Outage is resolved and services are restored after technician checked on site. The services are being monitored and troubleshooting will continue should the incident persist. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter teknikers felsökning på plats. Tjänsterna övervakas och felsökning fortsätter ifall problemen visar sig kvarstå.
2024-04-22 11:27 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2242868
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2024-04-22 09:16 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-22 20:39 CET/CEST

History:
2024-04-23 07:36 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-04-22 14:07 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning.
2024-04-22 11:50 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-04-22 11:25 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Ystad

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2242722
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ystad

Occured: 2024-04-22 08:23 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-22 12:21 CET/CEST

History:
2024-04-22 12:20 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2024-04-22 08:39 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Sunday 21st April 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Landsbro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2242589
Fault type: Faulty network element
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Landsbro

Occured: 2024-04-21 14:21 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-23 16:00 CET/CEST

History:
2024-04-23 19:18 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-04-23 16:00 – All services are restored. Monitoring will continue. // Alla tjänster är återställda. Övervakning fortsätter.
2024-04-22 14:56 – Sub provider has detected a hardware fault . Replacement unit has been ordered. // Underleverantör har lokaliserat ett hårdvarufel . Ersättningsutrustning beställd.
2024-04-22 13:50 – Technicians are on their way to the site. // Tekniker är på väg till site.
2024-04-22 12:32 – Troubleshooting is ongoing with sub provider. // Felsökning pågår med underleverantör.
2024-04-21 16:43 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2024-04-21 16:03 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Saturday 20th April 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Hallen

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2242538
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Hallen

Occured: 2024-04-20 19:34 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-21 12:42 CET/CEST

History:
2024-04-21 12:48 – Technician has arrived on site . Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Tekniker har anlänt till siten. Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-04-21 10:26 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-04-20 22:36 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Upplands Väsby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2242499
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Upplands Väsby

Occured: 2024-04-20 14:41 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-20 17:20 CET/CEST

History:
2024-04-20 17:36 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-04-20 14:58 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Rödeby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2242487
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Rödeby

Occured: 2024-04-20 13:12 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-20 14:57 CET/CEST

History:
2024-04-20 16:28 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-04-20 13:42 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Friday 19th April 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Stockholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2242420
Fault type: Critical fault correction
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm

Occured: 2024-04-19 19:41 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-19 19:43 CET/CEST

History:
2024-04-19 20:16 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-04-19 19:37 – Services will be affected by emergency fault correction. Estimated downtime: Less than 60 seconds. // Tjänster kommer att påverkas av akut felkorrigering. Estimerad nedtid: Mindre än 60 sekunder.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Skövde

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2242245
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Skövde

Occured: 2024-04-19 14:51 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-21 09:54 CET/CEST

History:
2024-04-21 18:03 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-04-21 07:55 – There is an ongoing power outage in the building affecting GlobalConnect equipment. Property owner is still working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i fastigheten som påverkar vår nätverksutrustning. Fastighetsägaren arbetar fortfarande med att avhjälpa felet.
2024-04-19 19:51 – There is an ongoing power outage in the building affecting GlobalConnect equipment. Property owner is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i fastigheten som påverkar vår nätverksutrustning. Fastighetsägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2024-04-19 17:24 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-04-19 15:54 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Mora

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2242037
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Mora

Occured: 2024-04-19 10:05 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-19 11:02 CET/CEST

History:
2024-04-19 11:14 – Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter hårdvarubyte.
Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied.
2024-04-19 10:28 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Dvärsätt

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2241981
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Dvärsätt

Occured: 2024-04-19 08:55 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-19 10:04 CET/CEST

History:

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Hudiksvall

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2241979
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Hudiksvall

Occured: 2024-04-19 09:27 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-19 10:22 CET/CEST

History:
2024-04-19 10:33 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2024-04-19 09:47 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Kumla

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2241944
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kumla

Occured: 2024-04-19 07:34 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-19 08:46 CET/CEST

History:
2024-04-19 08:47 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-04-19 08:26 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Thursday 18th April 2024

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Ystad

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2241844
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ystad

Occured: 2024-04-18 19:48 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-18 22:43 CET/CEST

History:
2024-04-18 21:45 – Awaiting delivery of replacement equipment and parts. // Väntar på leverans av ersättningsutrustning och reservdelar.
2024-04-18 20:33 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2241813
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2024-04-18 14:48 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-19 09:19 CET/CEST

History:
2024-04-19 09:19 – There appears to be ongoing renovation work in the building, property owner can’t be reached. If you have further questions please contact the property owner. // Det verkar pågå renovering i byggnaden och fastighetsägare är ej nåbar. Om ni har fler frågor, kontakta fastighetsägaren.
2024-04-18 21:42 – Troubleshooting will continue tomorrow due to issues regarding access to site. // Felsökning fortsätter imorgon på grund av problem med åtkomst till utrymmet.
2024-04-18 19:18 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2024-04-18 18:34 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Bromma

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2241792
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Bromma

Occured: 2024-04-18 17:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-18 17:30 CET/CEST

History:
2024-04-18 18:05 – This incident is connected to another open ticket we have INC2241738. // Denna incident är kopplad till ett annat ärende vi har öppet INC2241738
2024-04-18 17:45 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Solna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2241738
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Solna

Occured: 2024-04-18 14:47 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-19 12:00 CET/CEST

History:
2024-04-19 12:41 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2024-04-19 10:04 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.
2024-04-19 05:21 – Almost all services are restored. Awaiting delivery of replacement equipment and parts. Work will start again in the morning // Nästan alla tjänster är återställda. Väntar på leverans av ersättningsutrustning och reservdelar. Arbetet fortsätter på morgonen.
2024-04-19 03:31 – Repair work is ongoing. Damage is extensive, repairs will continue throughout the night. // Reparationsarbete pågår. Skadan är omfattande och reparation kommer fortsätta under natten.
2024-04-18 22:03 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbete pågår.
2024-04-18 20:31 – Several cables are damaged in multiple places. Troubleshooting continues to approximate the extent of the damage. // Flera kablar är skadade på flera ställen. Felsökning fortsätter för att uppskatta omfattningen av skadorna.
2024-04-18 18:08 – Technician measured location of potential cable cut. Technician is en route to locate fault. // Teknikern har mätt ett potentiellt fiberbrott på kabeln och är på väg till platsen.
2024-04-18 16:43 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2024-04-18 15:44 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Åkersberga

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2241503
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åkersberga

Occured: 2024-04-18 09:05 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-18 11:51 CET/CEST

History:
2024-04-18 12:47 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2024-04-18 09:40 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Idre

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2241473
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Idre

Occured: 2024-04-18 09:07 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-18 11:20 CET/CEST

History:
2024-04-18 13:59 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2024-04-18 09:35 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2241470
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2024-04-18 08:22 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-18 15:35 CET/CEST

History:
2024-04-19 08:13 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2024-04-18 15:40 – Awaiting property owner to repair or replace groundfault fuse.. // Väntar på att fastighetsägaren skall byta ut jordfelsbrytaren.
2024-04-18 09:34 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

GlobalConnect Fibernät Automatiskt uppdatering: Ludvika

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2241379
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ludvika

Occured: 2024-04-18 03:40 CET/CEST
Service(s) restored: 2024-04-18 07:22 CET/CEST

History:
2024-04-18 08:43 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2024-04-18 04:11 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.