Some systems are experiencing issues
Scheduled Maintenance
Planerat arbete Bredsand - Sundsvalls Kommun

Kommun: Sundsvalls kommun
Område: Bredsand
Typ: Planerat arbete
Start: 2023-12-06 09:00:00
Slut: 2023-12-06 11:00:00
Information:
Nätägaren kommer att utföra ett planerat underhållsarbete i nätet under dagen. Arbetet påverkar samtliga tjänster inom berörda områden. Driftstörningen yttrar sig som ett kortare stopp i samtliga tjänster.

Planerat arbete Vikarbodarna Skatan Galtström Lubban.

Kommun: Sundsvalls kommun
Område: Vikarbodarna Skatan Galtström Lubban
Typ: Planerat arbete
Start: 2023-12-07 09:00:00
Slut: 2023-12-07 11:00:00
Information:
Nätägaren kommer att utföra ett planerat underhållsarbete i nätet under dagen. Arbetet påverkar samtliga tjänster inom berörda områden. Driftstörningen yttrar sig som ett kortare stopp i samtliga tjänster.

Past Incidents

Tuesday 5th December 2023

No incidents reported

Monday 4th December 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Tumba

Ticket number: INC2194531
Location: Tumba
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2023-12-04 21:22 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-12-04 23:00 CET/CEST

Last update(s):
2023-12-04 22:00 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Trollhättan

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2194468
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Trollhättan

Occured: 2023-12-04 15:39 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-12-04 16:33 CET/CEST

History:
2023-12-04 16:36 – Services restored without action. // Tjänster återställda utan åtgärd.
2023-12-04 16:19 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Skövde

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2194433
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Skövde

Occured: 2023-12-04 15:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-12-04 16:37 CET/CEST

History:
2023-12-04 16:38 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-12-04 15:45 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2194407
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2023-12-04 14:49 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-12-04 15:40 CET/CEST

History:
2023-12-04 15:42 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-12-04 15:30 – Services down due to planned but unannounced power work as a continuation of CHG0093665 earlier today. // Tjänster nere på grund av planerat men oannonserat arbete med strömmen som fortsättning på CHG0093665 från tidigare idag.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Bromma

Ticket number: INC2194340
Location: Bromma
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2023-12-04 12:48 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-12-04 22:00 CET/CEST

Last update(s):
2023-12-04 19:35 – Suspected fiber break with our subprovider, they have been alerted and are troubleshooting. // Misstänker kabelbrott hos underleverantör, de har meddelats och felsöker.
2023-12-04 14:05 – Field technician ordered to site for continues troubleshooting. // Fälttekniker beställd till site för fortsatt felsökning
2023-12-04 13:37 – Services down, troubleshooting ongoing. // Tjänster nere, felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2194317
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2023-12-04 13:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-12-04 13:34 CET/CEST

History:
2023-12-04 13:36 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-12-04 13:19 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Helsingborg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2194293
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Helsingborg

Occured: 2023-12-04 12:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-12-04 13:05 CET/CEST

History:
2023-12-04 13:16 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-12-04 12:33 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Södertälje

Ticket number: INC2194280
Location: Södertälje
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2023-12-04 11:58 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-12-04 16:18 CET/CEST

Last update(s):
2023-12-04 15:18 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-12-04 12:13 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-12-04 12:08 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Landvetter

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2194207
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Landvetter

Occured: 2023-12-04 10:18 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-12-04 11:32 CET/CEST

History:
2023-12-04 12:41 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-12-04 10:50 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Tyresö

Ticket number: INC2194188
Location: Tyresö
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2023-12-04 10:19 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-12-04 22:00 CET/CEST

Last update(s):
2023-12-04 16:42 – Troubleshooting is ongoing but taking longer than expected due to technical difficulties. // Felsökning pågår men tar längre tid än väntat på grund av tekniska svårigheter.
2023-12-04 11:42 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-12-04 10:29 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Norrköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2194125
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrköping

Occured: 2023-12-04 09:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-12-04 09:29 CET/CEST

History:
2023-12-04 11:12 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-12-04 09:13 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Nybro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2194093
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Nybro

Occured: 2023-12-04 08:03 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-12-04 11:05 CET/CEST

History:
2023-12-04 08:45 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-12-04 08:30 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2194068
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2023-12-04 07:54 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-12-04 08:56 CET/CEST

History:
2023-12-04 09:02 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-12-04 08:31 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-12-04 08:07 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Sunday 3rd December 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Söderfors

Ticket number: INC2193920
Location: Söderfors
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2023-12-02 22:36 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2023-12-04 11:33 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-12-03 20:00 CET/CEST

Last update(s):
2023-12-03 19:00 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-12-03 04:33 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Saturday 2nd December 2023

No incidents reported

Friday 1st December 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Borby

Ticket number: INC2193836
Location: Borby
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2023-12-01 17:25 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-12-01 21:00 CET/CEST

Last update(s):
2023-12-01 19:24 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Borrby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2193836
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Borrby

Occured: 2023-12-01 17:25 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-12-01 19:45 CET/CEST

History:
2023-12-01 20:00 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-12-01 19:24 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Sundsvall

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2193852
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Sundsvall

Occured: 2023-12-01 18:49 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-12-01 19:28 CET/CEST

History:
2023-12-01 20:02 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-12-01 19:09 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Kumla

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2193835
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kumla

Occured: 2023-12-01 17:21 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-12-01 19:03 CET/CEST

History:
2023-12-01 19:10 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-12-01 18:21 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala, Gottsunda

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2193797
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala, Gottsunda

Occured: 2023-12-01 14:50 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-12-01 16:22 CET/CEST

History:
2023-12-01 16:34 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-12-01 15:56 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Borås

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2193678
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Borås

Occured: 2023-12-01 11:37 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-12-01 12:04 CET/CEST

History:
2023-12-01 13:41 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-12-01 12:01 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Åkersberga

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2193621
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åkersberga

Occured: 2023-12-01 10:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-12-01 12:48 CET/CEST

History:
2023-12-01 13:04 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-12-01 10:38 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Lerum

Ticket number: INC2193574
Location: Lerum
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Power issue

Occurred: 2023-12-01 09:01 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-12-01 13:00 CET/CEST

Last update(s):
2023-12-01 11:34 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-12-01 09:07 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Eskilstuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2193483
Fault type: Cable work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2023-12-01 00:11 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-12-01 02:26 CET/CEST

History:
2023-12-01 06:42 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-12-01 02:33 – Circuits are down due to cable being cut to restore entire cable that had been damaged. Technicians are on site splicing at the moment. // Förbindelser nere på grund av att kabel kapats för att återställa kabeln som helhet. Tekniker håller på att återställa kabel på plats.

Thursday 30th November 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Kungsbacka

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2193447
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kungsbacka

Occured: 2023-11-30 19:47 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-30 20:55 CET/CEST

History:
2023-11-30 21:04 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2193450
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2023-11-30 17:28 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-12-01 18:51 CET/CEST

History:
2023-12-01 18:54 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-12-01 08:09 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-11-30 20:37 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Stöllet

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2193372
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stöllet

Occured: 2023-11-30 14:05 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-12-01 14:06 CET/CEST

History:
2023-12-01 19:19 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-11-30 15:06 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Östersund

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2193304
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Östersund

Occured: 2023-11-30 10:18 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-30 13:05 CET/CEST

History:
2023-11-30 13:04 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-11-30 12:15 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Eskilstuna

Ticket number: INC2193285
Location: Eskilstuna
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Power issue

Occurred: 2023-11-30 10:32 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-11-30 14:05 CET/CEST

Last update(s):
2023-11-30 13:05 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-11-30 11:35 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Ystad

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2193251
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ystad

Occured: 2023-11-30 09:36 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-30 12:31 CET/CEST

History:
2023-11-30 13:03 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-11-30 10:59 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-11-30 10:40 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Gamleby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2193210
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Gamleby

Occured: 2023-11-30 09:18 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-30 10:55 CET/CEST

History:
2023-11-30 11:01 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-11-30 10:15 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Eslöv

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2193209
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eslöv

Occured: 2023-11-30 10:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-30 14:08 CET/CEST

History:
2023-11-30 14:08 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-11-30 10:12 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Eskilstuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2193140
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2023-11-30 08:29 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-30 08:47 CET/CEST

History:
2023-11-30 09:16 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-11-30 08:40 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Sala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2193099
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Sala

Occured: 2023-11-30 08:05 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-30 17:54 CET/CEST

History:
2023-11-30 18:03 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-11-30 15:56 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2023-11-30 13:31 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2023-11-30 08:36 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-11-30 08:17 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Motala

Ticket number: INC2193098
Location: Motsala
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Power issue

Occurred: 2023-11-30 07:38 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-11-30 11:00 CET/CEST

Last update(s):
2023-11-30 08:18 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Motsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2193098
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Motsala

Occured: 2023-11-30 07:38 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-30 08:16 CET/CEST

History:
2023-11-30 08:33 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-11-30 08:18 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Wednesday 29th November 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Vagnhärad

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2192995
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Vagnhärad

Occured: 2023-11-29 18:35 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-29 20:13 CET/CEST

History:
2023-11-29 20:19 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-11-29 18:54 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Umeå

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2192990
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Umeå

Occured: 2023-11-29 17:21 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-29 19:12 CET/CEST

History:
2023-11-29 19:26 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-11-29 18:44 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Beddingestrand

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2192935
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Beddingestrand

Occured: 2023-11-29 12:29 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-29 16:16 CET/CEST

History:
2023-11-29 16:37 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-11-29 15:59 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Farsta

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2192882
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Farsta

Occured: 2023-11-29 14:17 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-30 12:52 CET/CEST

History:
2023-11-30 12:56 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-11-30 10:20 – Most services restored. A technician has been dispatched to continue troubleshooting.
2023-11-29 14:35 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2192828
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2023-11-29 12:37 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-29 14:30 CET/CEST

History:
2023-11-29 14:39 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-11-29 12:44 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Södertälje

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2192814
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Södertälje

Occured: 2023-11-29 12:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-29 13:59 CET/CEST

History:
2023-11-29 15:29 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-11-29 12:20 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-11-29 12:14 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Falkenberg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2192779
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Falkenberg

Occured: 2023-11-29 10:56 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-29 11:45 CET/CEST

History:
2023-11-29 11:21 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Eskilstuna

Ticket number: INC2192767
Location: Eskilstuna
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2023-11-29 07:31 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-11-29 13:22 CET/CEST

Last update(s):
2023-11-29 12:22 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-11-29 11:09 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Eskilstuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2192724
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2023-11-29 08:53 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-29 13:51 CET/CEST

History:
2023-11-29 15:27 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades
2023-11-29 12:51 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-11-29 10:31 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-11-29 10:20 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Öregrund

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2192736
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Öregrund

Occured: 2023-11-29 09:52 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-29 11:01 CET/CEST

History:
2023-11-29 11:22 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-11-29 10:31 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Kungsbacka

Ticket number: INC2192685
Location: Kungsbacka
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Power issue

Occurred: 2023-11-29 09:44 CET/CEST
Estimated Time of Repair: To be announced

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-12-01 16:40 CET/CEST

Last update(s):
2023-12-01 15:40 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-12-01 08:31 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider. // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör.
2023-11-30 10:47 – Tekniker är på plats för felsökning. // Technician has arrived on site for troubleshooting.
2023-11-30 00:09 – Due to issues with access to site, troubleshooting has been postponed until tomorrow morning. // På grund av problem med åtkomst kommer felsökning forsätta imorgon morgon.
2023-11-29 22:50 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 2 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar
2023-11-29 09:54 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Norra Norrland

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2192675
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norra Norrland

Occured: 2023-11-29 09:29 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-29 23:56 CET/CEST

History:
2023-11-29 23:56 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-11-29 22:23 – Field technician is on site troubleshooting. // Fälttekniker är på plats och felsöker.
2023-11-29 11:07 – A hardware fault detected. Replacement unit has been ordered. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning beställd.
2023-11-29 09:40 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2192663
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2023-11-29 08:37 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-29 12:17 CET/CEST

History:
2023-11-29 12:22 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-11-29 09:06 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Otterbäcken

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2192640
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Otterbäcken

Occured: 2023-11-28 17:53 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-30 09:59 CET/CEST

History:
2023-11-30 10:08 – Outage is resolved and services are restored after the hardware replacement. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter hårdvarubyte.
2023-11-29 08:43 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider. // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör.
2023-11-29 08:13 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Alunda

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2192623
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Alunda

Occured: 2023-11-29 07:36 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-29 09:24 CET/CEST

History:
2023-11-29 09:57 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-11-29 07:47 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Landvetter

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2192579
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Landvetter

Occured: 2023-11-28 21:38 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-30 13:12 CET/CEST

History:
2023-11-30 13:19 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-11-29 13:13 – Troubleshooting will be postponed due to issues with access to site caused by a fire. // Felsökning kommer att skjutas upp på grund av problem med åtkomst till site orsakat av en brand.
2023-11-29 07:38 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-11-29 07:37 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Åre

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2192597
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åre

Occured: 2023-11-29 01:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-11-30 09:58 CET/CEST

History:
2023-11-30 10:32 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-11-30 08:32 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-11-29 15:25 – Outage is resolved and services are restored after the hardware replacement. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter hårdvarubyte
2023-11-29 07:50 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-11-29 05:59 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.