Some systems are experiencing issues

Past Incidents

Friday 9th December 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Eskilstuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2079874
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2022-12-09 07:35 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-09 13:45 CET/CEST

History:
2022-12-09 13:45 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2022-12-09 13:36 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2022-12-09 11:30 – A hardware fault detected. Technician will get replacement hardware and then proceed with replacement. // Hårdvarufel lokaliserat. Tekniker åker för att hämta ersättningsutrustning.
2022-12-09 11:11 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Norrtälje

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2079908
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrtälje

Occured: 2022-12-09 09:24 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-09 12:20 CET/CEST

History:
2022-12-09 12:22 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2022-12-09 10:50 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Jämjöslätt

Ticket number: INC2079820
Location: Jämjöslätt
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2022-12-09 06:42 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2022-12-09 16:00 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2022-12-09 16:00 CET/CEST

Last update(s):
2022-12-09 07:02 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Thursday 8th December 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Kisa / Rimforsa

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2079730
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kisa / Rimforsa

Occured: 2022-12-08 18:51 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-08 20:05 CET/CEST

History:
2022-12-08 20:05 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-12-08 19:05 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Åkersberga / Vallentuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2079586
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åkersberga / Vallentuna

Occured: 2022-12-08 11:21 CET/CEST
Service(s) restored: CET/CEST

History:
2022-12-08 16:12 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.

2022-12-08 19:13 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Göteborg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2079444
Fault type: Fiber work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Göteborg

Occured: 2022-12-08 09:05 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-08 14:25 CET/CEST

History:
2022-12-08 14:24 – Outage is resolved and services are restored but the cause is unknown. The services are being monitored and troubleshooting is continued to find the cause of the incident. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda men orsaken är inte känd. Tjänsterna övervakas och felsökning fortsätter för att hitta orsaken till incidenten.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Laholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2079560
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Laholm

Occured: 2022-12-08 10:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-08 12:45 CET/CEST

History:
2022-12-08 13:00 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2022-12-08 11:17 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Löddeköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2079508
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Löddeköping

Occured: 2022-12-08 10:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-08 12:30 CET/CEST

History:
2022-12-08 13:00 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2022-12-08 10:27 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2022-12-08 10:26 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Helsinki

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2079478
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Helsinki

Occured: 2022-12-08 09:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-08 20:36 CET/CEST

History:
2022-12-08 17:52 – Excavation has been completed and new cable has been installed. Splicing team is preparing to being splicing. Splicing is estimated to complete around 23:00 CET.
2022-12-08 12:58 – Fiberteam is on location. Excavation of damaged cable is in progress. // Fiberteam på plats. Framgrävning av den skadade kabel pågår.
2022-12-08 11:34 – Fibercut has been located. Fiberteam has been called out. // Fiberbrott lokaliserat. Fiberteam har inkallats,
2022-12-08 11:07 – Suspected cable fault. Troubleshooting is ongoing. // Felet misstänks bero på ett kabelfel. Felsökning pågår.
2022-12-08 10:18 – GlobalConnect NOC has escalated the incident to 3rd line. Troubleshooting is ongoing. // GlobalConnect NOC har eskalerat ärendet till third line. Felsökning pågår.
2022-12-08 10:04 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Kareby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2079424
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kareby

Occured: 2022-12-08 08:07 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-08 14:40 CET/CEST

History:
2022-12-08 16:29 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-12-08 09:26 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.

Wednesday 7th December 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Ljungby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2079324
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ljungby

Occured: 2022-12-07 16:33 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-08 04:24 CET/CEST

History:
2022-12-08 04:23 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2022-12-07 22:20 – Excavation to acquire access to damaged cable has begun. // Grävarbeten för att få fram den skadade kabeln har påbörjats.
2022-12-07 20:17 – Felet lokaliserat till ett kabelfel i underleverantörs nät, tekniker arbetar med att avhjälpa felet.
Cable fault detected in sub providers network, technicians are working on solving the cable fault.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Osby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2079243
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Osby

Occured: 2022-12-07 13:07 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-07 14:54 CET/CEST

History:
2022-12-07 14:54 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-12-07 13:54 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2079174
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2022-12-07 11:47 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-07 14:47 CET/CEST

History:
2022-12-07 14:47 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-12-07 12:25 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Stockholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2079111
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm

Occured: 2022-12-07 09:06 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-07 13:37 CET/CEST

History:
2022-12-07 13:55 – Outage is resolved and services are restored after the configuration error was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att konfigurationsfel korrigerades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-12-07 11:34 – Technician ETA is 14:00 CET // Tekniker är beräknad att vara på site 14:00 CET.
2022-12-07 10:01 – The outage is caused by a configuration error. Technician is en route to remedy the issue. // Störningen är orsakad av ett konfigurationsfel. Tekniker skickad till site för att åtgärda felet.
2022-12-07 09:28 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Tuesday 6th December 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Vallentuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2079010
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Vallentuna

Occured: 2022-12-06 22:50 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-07 00:04 CET/CEST

History:
2022-12-07 05:49 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-12-06 23:15 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Segeltorp

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2078971
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Segeltorp

Occured: 2022-12-06 19:59 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-06 22:32 CET/CEST

History:
2022-12-06 20:38 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar
2022-12-06 20:12 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Norrtälje

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Ticket number: INC2078854
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrtälje

Occured: 2022-12-06 12:22 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-06 13:53 CET/CEST

History:
2022-12-06 13:26 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2022-12-06 13:07 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Kalix

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kalix

Occured: 2022-12-06 08:39 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-06 09:49 CET/CEST

History:
2022-12-06 09:48 – Outage is resolved and services are restored. Outage was due to a error in sub provider network. if you still experience any issues please contact IP-Only Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda, avbrottet berodde på ett fel hos . Upplever ni fortfarande några problem så kontakta gärna IP-Only Servicedesk.
2022-12-06 09:18 – Suspected cable fault. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet misstänks bero på ett kabelfel. Felsökning pågår med underleverantör
2022-12-06 09:08 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Märsta

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Fault correction
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Märsta

Occured: 2022-12-06 08:41 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-06 13:19 CET/CEST

History:

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Luleå

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Maintenance
Description: Planned work
Location: Luleå

Occured: 2022-12-06 00:03 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-06 05:10 CET/CEST

History:
2022-12-06 05:26 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-12-06 00:57 – The disturbance is due to unannounced planned work. ETR currently at 06:00 CET. // Driftstörningen är orsakad av ett oannonserat planjobb. ETR 06:00 CET.
2022-12-06 00:41 – We currently have an outage, troubleshooting ongoing with sub provider. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår med underleverantör.

Monday 5th December 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Trelleborg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Trelleborg

Occured: 2022-12-05 15:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-06 13:19 CET/CEST

History:
2022-12-06 13:19 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-12-06 08:41 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2022-12-05 18:11 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Stockholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm

Occured: 2022-12-05 15:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-05 15:20 CET/CEST

History:
2022-12-05 15:25 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2022-12-05 13:13 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-06 09:30 CET/CEST

History:
2022-12-06 09:30 – Outage is resolved and services are restored after the configuration error was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att konfigurationsfel korrigerades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-12-05 16:46 – Due to issues with access to our equipment, troubleshooting will continue tomorrow. // Med anledning av accessproblem till vår utrustning kommer felsökningen att fortsätta imorgon.
2022-12-05 13:42 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Borrby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Borrby

Occured: 2022-12-05 13:10 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-05 14:09 CET/CEST

History:
2022-12-05 14:14 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-12-05 13:45 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Åre

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åre

Occured: 2022-12-05 11:18 CET/CEST
Service(s) restored: CET/CEST

History:

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Kristinehamn

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kristinehamn

Occured: 2022-12-05 10:06 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-05 12:30 CET/CEST

History:
2022-12-05 11:07 – Fälttekniker är på väg för att fortsätta felsökningen.
Field technician is on his way to continue troubleshooting.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Trelleborg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Trelleborg

Occured: 2022-12-05 09:29 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-05 12:29 CET/CEST

History:
2022-12-05 10:29 – Vi har för närvarande en driftstörning, felsökning pågår.
We currently have an outage, troubleshooting is ongoing.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Töcksfors

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Töcksfors

Occured: 2022-12-05 07:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-05 13:23 CET/CEST

History:
2022-12-05 13:22 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-12-05 09:21 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Skutskär

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Skutskär

Occured: 2022-12-05 02:05 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-05 06:51 CET/CEST

History:
2022-12-05 06:08 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Lund

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Maintenance
Description: Lost connection to central network element
Location: Lund

Occured: 2022-12-05 03:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-05 09:03 CET/CEST

History:
2022-12-05 04:12 – Additional affected services added. Troubleshooting is ongoing. // Ytterligare påverkade tjänster är tillagda. Felsökning fortsätter. 2022-12-05 03:51 – We currently have an outage caused by a planned maintenance going wrong.

Troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning av ett planerat arbete som misslyckats. Felsökning pågår.

2022-12-06 08:41 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.

Sunday 4th December 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Enköping

Ticket number: INC2078237
Location: Enköping
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2022-12-04 20:49 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2022-12-09 12:00 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2022-12-09 11:00 CET/CEST

Last update(s):
2022-12-07 20:15 – Troubleshooting is still ongoing. // Felsökning pågår fortfarande.
2022-12-04 01:59 – We currently have an outage. Troubleshooting will start on Monday morning because of issues with access to the facility. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökningen kommer att påbörjas under måndagsmorgonen på grund av problem med tillträdet till byggnaden.

Saturday 3rd December 2022

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Vellinge
IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Nyköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Nyköping

Occured: 2022-12-03 17:19 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-03 22:00 CET/CEST

History:
2022-12-04 06:51 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-12-03 18:26 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: ESKILSTUNA

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please contact GlobalConnect support.

Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2022-12-03 17:27 CET/CEST
Service(s) restored: 2022-12-03 20:08 CET/CEST

History:
2022-12-03 20:13 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2022-12-03 19:06 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.