Some systems are experiencing issues

Past Incidents

Wednesday 31st May 2023

Fiberstaden Kabelskada - Vik

Vi har för närvarande störningar i Vik-området. Nätägare jobbar på att lösa problemet.

Tuesday 30th May 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Venjans

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2132586
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Venjans

Occured: 2023-05-30 19:10 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-30 20:58 CET/CEST

History:
2023-05-30 21:01 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-05-30 19:34 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-05-30 19:31 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Enånger

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2132356
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Enånger

Occured: 2023-05-30 13:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-30 17:06 CET/CEST

History:
2023-05-30 13:51 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Solna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2132095
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Solna

Occured: 2023-05-30 01:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-30 03:28 CET/CEST

History:
2023-05-30 04:00 – Services restored. // Tjänster återställda.
2023-05-30 01:46 – Services down, but due to access limitations, further troubleshooting will have to wait until tomorrow. // Tjänster nere, men på grund av begränsningar med tillträde behöver felsökning skjutas fram tills imorgon.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Oslo

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2132093
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Oslo

Occured: 2023-05-29 23:50 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-30 15:00 CET/CEST

History:
2023-05-30 15:35 – Technician was dispatched earlier in the day and outage is resolved and services are restored. // Fälttekniker skickades tidigare under dagen och driftstörning är avhjälpt och tjänster återställda.
2023-05-30 00:06 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Monday 29th May 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Osby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2132047
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Osby

Occured: 2023-05-29 17:28 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-30 18:00 CET/CEST

History:
2023-05-31 11:51 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-05-30 18:55 – All services are restored. Monitoring of services will continue over the night. // Alla tjänster är återställda. Tjänsterna kommer fortsatt övervakas under natten.
2023-05-30 15:30 – A cooling technician dispatched to continue troubleshooting. ETA 17:00. // Kyltekniker skickad för att fortsätta felsökningen. ETA 17:00.
2023-05-30 14:45 – A cooling technician dispatched to continue troubleshooting. No current ETA, but will update when we know more // Kyltekniker skickad för att fortsätta felsökningen. Ingen ETA för tillfället, men kommer uppdatera när vi vet mer.
2023-05-30 10:12 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-05-29 22:15 – All services are restored. Monitoring of services will continue over the night. // Alla tjänster är återställda. Tjänsterna kommer fortsatt övervakas under natten.
2023-05-29 17:39 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 2 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar.
2023-05-29 17:38 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Mölndal

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2132003
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Mölndal

Occured: 2023-05-29 08:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-30 17:05 CET/CEST

History:
2023-05-30 17:05 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-05-30 15:16 – Technicians are working on remedying the issue. ETR 17:00. // Tekniker arbetar med att avhjälpa felet. ETR 17:00.
2023-05-29 16:32 – Technicians are still working on remedying the issue. ETR pushed back // Tekniker arbetar fortfarande med att avhjälpa felet. ETR framskjutet.
2023-05-29 11:03 – Cable fault detected. Technicians are working on remedying the issue. // Kabelfel lokaliserat. Tekniker arbetar med att avhjälpa felet.
2023-05-29 11:02 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Sunday 28th May 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Uddevalla

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131922
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uddevalla

Occured: 2023-05-28 09:24 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-28 13:24 CET/CEST

History:
2023-05-28 14:37 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-05-28 10:16 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Norrköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131913
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrköping

Occured: 2023-05-28 07:15 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-29 14:42 CET/CEST

History:
2023-05-29 14:42 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-05-28 15:09 – Field engineer will continue troubleshooting on site tomorrow. // Fälttekniker kommer att fortsätta felsökningen på plats under morgondagen.
2023-05-28 09:25 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Saturday 27th May 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Täby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131833
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Täby

Occured: 2023-05-26 23:43 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-27 08:31 CET/CEST

History:
2023-05-27 08:39 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-05-27 06:04 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 2 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar
2023-05-27 05:47 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Friday 26th May 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Lund

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131786
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Lund

Occured: 2023-05-26 14:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-29 02:00 CET/CEST

History:
2023-05-26 22:18 – The estimated time of repair is pushed back because the fault was more substantial than initial estimates. // Klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2023-05-26 17:51 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-05-26 16:18 – Troubleshooting delayed due to issues regarding access to site. // Felsökning försenad på grund av problem gällande tillgång till site.
2023-05-26 14:55 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Kungsbacka

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131720
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kungsbacka

Occured: 2023-05-26 11:24 CET/CEST
Service(s) restored: CET/CEST

History:
2023-05-26 13:03 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-05-26 12:14 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Eskilstuna

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131661
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Eskilstuna

Occured: 2023-05-26 08:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-26 12:02 CET/CEST

History:
2023-05-26 13:24 – Power outage resolved, services restored.
2023-05-26 10:53 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-05-26 10:40 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131560
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2023-05-26 00:55 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-26 10:56 CET/CEST

History:
2023-05-26 10:55 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-05-26 08:02 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-05-26 06:37 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Norrköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131561
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Norrköping

Occured: 2023-05-26 01:02 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-26 11:14 CET/CEST

History:
2023-05-26 08:13 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-05-26 06:38 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131531
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2023-05-26 06:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-26 09:28 CET/CEST

History:
2023-05-26 09:28 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-05-26 06:13 – We currently have an outage due to a delayed planned work. Technicians are working on remedying the issue. // Vi har för närvarande en driftstörning på grund av ett försenat planerat arbete. Tekniker arbetar med att avhjälpa felet.

Thursday 25th May 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Kumla

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131502
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Kumla

Occured: 2023-05-25 19:17 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-25 22:36 CET/CEST

History:
2023-05-25 22:45 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-05-25 20:53 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-05-25 19:56 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Malmköping

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131423
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Malmköping

Occured: 2023-05-25 14:23 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-25 17:37 CET/CEST

History:
2023-05-25 17:54 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-05-25 15:03 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-05-25 14:56 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Uppsala

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131376
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uppsala

Occured: 2023-05-25 13:41 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-25 14:49 CET/CEST

History:
2023-05-25 14:48 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-05-25 14:15 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-05-25 14:00 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Trelleborg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131421
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Trelleborg

Occured: 2023-05-25 14:30 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-25 15:14 CET/CEST

History:
2023-05-25 15:14 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-05-25 14:51 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Örebro

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131403
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Örebro

Occured: 2023-05-25 14:05 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-26 08:47 CET/CEST

History:
2023-05-26 08:47 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-05-25 14:35 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-05-25 14:21 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Åre

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2131362
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åre

Occured: 2023-05-25 12:52 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-05-25 13:38 CET/CEST

History:
2023-05-25 13:38 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-05-25 13:21 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Alnö

Ticket number: INC2131252
Location: Alnö
Description: Multiple customer affecting fault
Fault type: Currently unknown

Occurred: 2023-05-25 09:53 CET/CEST
Estimated Time of Repair: 2023-05-26 15:00 CET/CEST

Status: Troubleshooting in progress
Next update: 2023-05-26 17:19 CET/CEST

Last update(s):
2023-05-26 16:19 – Cable fault repaired, services restored. // Kabelfel åtgärdat, tjänster återställda.
2023-05-25 09:55 – Cable fault detected. Technicians are working on remedying the issue. // Kabelfel lokaliserat. Tekniker arbetar med att avhjälpa felet.
2023-05-25 09:54 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.